Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Etki Şekli:

Emamectin Benzoate, yapraklarda beslenen Lepidopter larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. DALTON 5 SG güçlü bir mide zehiri olup kontakt etkiye de sahiptir.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konulur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama aletinin memeleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

İlacın Kullanım Şekli:

Biber (Sera, Tarla), Hıyar (Sera), Patlıcan; İlaçlama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir.

Domates (Sera); İlaçlama, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması durumunda derhal mücadeleye başlanır.

Bağ; Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklarının iki gün üst üste 15ºC'yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 gd, 3.dölde 1047 gd' ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her dölde bir ilaçlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihide göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Pamuk; İlk yeşil kurt larvaları tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır ve yeni bulaşmalara göre ilaçlama 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

DALTON 5 SG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DALTON 5 SG' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

DALTON 5 SG birçok insektisit ve fungisitle karışabilir. Geniş uygulamalardan önce karışım halinde kullanılacak ilaçla bir fiziki karışabilirlik testi yapılması önerilir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözbebeklerinde büyüme, kasların kontrolsüz hareketi, kas titremesi.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338) Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Hemen tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır. Yutulabiliyorsa bir bardak su içirilmelidir. Sadece doktor yönlendirmeleri doğrultusunda kusturmaya çalışılmalıdır. Baygın durumdaki hastaya ağızdan asla bir şey verilmemeli, kusturmaya çalışılmamalıdır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın.

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H370: Organlarda hasara yol açar.

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P307+P311: Maruz kalınma halinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat ArasındakiSüre
Biber (Sera) Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/da

Larva

7 gün
Domates (Sera) Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g /100 L su

Larva

7 gün
Hıyar (Sera) Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su

Larva

7 gün
Patlıcan Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g /100 L su

Larva

7 gün
Bağ * Bağ salkım güvesi

(Lobesia botrana)

25 g/100 L su

Larva

7 gün
Pamuk Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 g/da

Larva

7 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.