Özellikler :

 • Hastalık kontrolünde yeni boyut
 • Geniş etki spektrumu
 • Dayanıklılık yönetimi için ideal karışım
 • Sistemik, yağmura karşı dayanıklı
 • Uzun süreli ve tam koruma
 • Verim ve kalite artışı
 • Koruyucu ve tedavi edici etki

ÜRÜN GRUBU

 • Fungisit

ETKİLİ MADDE

 • 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin

FORMÜLASYON

 • SC (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 1 litre, 5 litre

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Buğday

Külleme (Erysiphe graminis)

100 ml/da

35 gün

Septorya (Septoria tritici)

Kahverengi Pas (Puccinia recondita tritici)

Buğdayda Başak Yanıklığı (Fusarium culmorum, F. graminearum)

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Gerekli miktar ilaç önce az bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. Bu karışım yarıya kadar doldurulmuş ilaç- lama aleti deposuna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

Buğdayda külleme, septorya ve kahverengi pas için çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak ilk ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın seyrine göre gerekirse 15-20 gün arayla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Başak yanıklığı hastalığına karşı ise çiçeklenme dönemi içerisinde (ideal zaman çiçeklenme ortası) ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Madison adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3, G1 ve 11, C3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Madison'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3, G1 ve 11, C3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif maddeden oluştuğundan direnç kazanma riski düşüktür. Bununla birlikte bir sezonda bir hastalık etmenine karşı iki defadan fazla kullanılmaması uygun olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Decis, Atlantis ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide yıkanması normalde gerekli değildir. Eğer ağız dolusundan fazla miktarda yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir.