ÖZELLİKLER:

 • Azole grubundan geniş etki alanlı bir fungisittir.

 • Tebuconazole, ergosterol biyosentezini inhibe eder, ancak diğerlerinden farklı olarak ergosterol biyosentez zincirinde birden fazla yerde etkili olur.

 • Sistemik özelliğinden dolayı etkili madde bitkiye nüfuz eder ve yaprak dokusu içinde devamlı ve homojen bir şekilde dağılır. Bu özelliği sayesinde yeni gelişen sürgün ve yapraklarda uzun süre etkili olmaktadır.

 • Koruyucu, tedavi edici ve bazı durumlarda da eradike edici özelliktedir. Bu yüzden yaprağa girmiş bulunan ve hatta hastalık semptomlarının görülmeye başladığı dönemde bile iyi bir kontrol sağlar.

 • Hastalığın daha fazla yayılmasını önler.

 • Bu üstünlükler yanında Tebuconazole, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikler açısından entegre mücadele ilkelerine uygundur.

 • Doğal koşullar altında, Syrphus corollae, Pterostichus melanarius, Poecilus cupreus, Aleochora bilineata, Coccinella semptempunctata gibi yararlılara ve Phytoseiulus persimilis gibi predatör kırmızı örümceklere karşı olumsuz bir yan etkisi yoktur.

ÜRÜN GRUBU

 • Fungisit

ETKİLİ MADDE

 • % 25 Tebuconazole

FORMÜLASYON

 • WP (Islanabilir Toz

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 600 g

KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat

Arasındaki Süre (Gün)

Domates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

50 g/100 l su

7

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

25 g/100 l su

14

Kayısı

Monilya (Sclerotinia laxa)

60 g/100 l su

14

Hububat

Septorya (Septoria tritici)

Sarı pas (Puccinia striiformis)

75 g/da

-

İLACIN HAzIRLANMASI VE KULLANIMI

Gerekli miktar ilaç az bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek, yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti depo- suna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir.

Kayısı

1. ilaçlama, çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte)

2. ilaçlama, tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte)

Armut

1. ilaçlama, çiçek gözleri kabardığında

2. ilaçlama, çiçek rozet döneminde

3. ilaçlama, çiçek taç yapraklarının % 80'i dökülünce, hava durumuna bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçla- maya devam edilir.

Domates

Koruyucu olarak veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde 10-14 gün aralıklarla doğruca bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür.

Hububat

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır. Şartlar hastalık için uy- gun giderse 10-14 gün arayla ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

WP formülasyonlarla karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.