Özellikler:

  • Kalıntı sorunu yoktur.
  • Hasatla son kullanım arası "0" gündür.
  • Bitki gelişimini teşvik eder. Verim ve kalitede artış sağlar.
  • Organik tarımda güvenle kullanılır.
  • Bakır dahil diğer kimyasallarla birlilkte kullanılabilir.
  • Faydalı böceklere ve arılara herhangi bir zararı yoktur.

ÜRÜN GRUBU

  • Fungisit

ETKİLİ MADDE

  • % 1,34 Bacillus subtilis QST 713 ırkı (min. 1x109 cfu/ml)

FORMÜLASYON

  • SC (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 5L, 10L

Bitki Adı

Hastalık Adı

Dozu

Domates (Sera)

Külleme (Leveillula taurica)

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)

1400 ml / da

Domates (sera)

Toprak kökenli patojenler (Fusarium oxysporium)

2 litre / 10 l su (daldırma) + 2 litre / da (damlama sulama)

Biber (sera)

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

1400 ml / 100 l su

Hıyar(sera)

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

1000 ml / 100 l su

Patlıcan (sera)

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

1000 ml / 100 l su

Marul (tarla)

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)

1000 ml/da

Kayısı

Monilya (Sclerotinia laxa)

1500 ml / 100 l su

Kiraz

Monilya (Sclerotinia laxa)

1500 ml / 100 l su

Elma

Karaleke (Venturia inequalis)

1500 ml / 100 l su

Armut

Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

1000 ml / 100 l su

Bağ

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

1500 ml / 100 l su

Bağ

Patates

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

Kökboğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı (Rhizoctonia solani)

1000 ml / 100 l su

300 ml / 100 kg tohum

Tütün

Tütün

Tütün mildiyösü (Peronospora hyoscyami f. sp. tabacina)

Tütünde çökerten (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp.)

1000 ml / da

1 ml / m2

Çilek

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)

1000 ml / da

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Doza göre gerekli miktarda ilaç, ayrı bir kapta su ile iyice karıştırılıp, kısmen su dolu aletin deposuna yavaş yavaş ve sürekli karıştırılarak ilave edilir, bir yandan da depo su ile tamamlanır. İlaçlama bitkilerin gövde, yaprak ve dallarında kuru yer kalmayacak şekilde, akıtma ve damlama yaptırmadan düzgün olarak pülverize yapıl- malıdır. İlaçlamalar günün sıcak saatlerinde, bitkilerin yaprakları çok kuru ve solgun olduğunda yapılmamalı, günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Depodaki karışım uzun süre bekletilmemelidir. Karışımın pH'sı 4.5-8.5 arası olmalıdır.

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİyELER

Domateste külleme, kurşuni küf ve erken yaprak yanıklığı hastalığı (sera) : İlk hastalık belirtilerinin görül- mesiyle kullanmaya başlanır ve şartlar değişmedikçe 5-7 gün ara ile kullanmaya devam edilir.

Domateste toprak kökenli funguslar (Sera): İlk ilaçlamada, viyollerde bulunan fideler, daldırma yöntemine göre hazırlanan ilaçlı su içerisine kök boğazına kadar daldırılıp 1 dakika bekletilmelidir. Daldırma işleminden sonra dikim yapılmalıdır. Birinci ilaçlamadan sonra 15'er gün arayla ikinci ve üçüncü ilaçlamalar damlama sulama sistemi ile yapılmalıdır.

Biber, hıyar ve patlıcanda kurşuni küf: İlk hastalık belirtilerinin görülmesiyle kullanmaya başlanır ve şartlar değişmedikçe 7 gün ara ile kullanmaya devam edilir.

Marulda beyaz çürüklük: İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

Kayısı ve kirazda monilya: İlk ilaçlama çiçeklenme başlangıcında çiçeklerin % 5-10'u açıldığında yapılma- lıdır. İlacın 7 günlük etki süresi göz önüne alınarak ya da çiçeklenme oranına göre ikinci uygulama % 30 çiçeklenmede, üçüncü uygulama % 60 çiçeklenmede, dördüncü uygulama ise tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Elmada kara leke: İlk uygulama, çiçek gözleri kabarmaya başladığında yapılmalıdır. İkinci uygulama, pembe çiçek tomurcukları görülmeye başladığında, üçüncü uygulama ise taç yaprakları % 70-80 dökülünce yapılma- lıdır. Taç yaprakları döküldükten sonra hastalık baskısı devam ediyorsa 7 gün ara ile tekrarlanmalıdır. Hastalıkla mücadelede kültürel önlemlere dikkat edilmelidir.

Armutta ateş yanıklığı hastalığı: İlk hastalık belirtilerinin görülmesiyle kullanmaya başlanır ve şartlar değiş- medikçe 7 gün ara ile kullanmaya devam edilir.

Bağda kurşuni küf: İlacın 7 günlük etki süresi göz önüne alınarak ilaçlamalar yapılmalıdır. Hastalık için şartlar oluştuğunda tam kaplama yapacak şekilde uygulamaya başlanır. Gerekirse hasat zamanına kadar ilaçlama- lara devam edilir.

Bağda mildiyö hastalığı: 1.ilaçlama: Çiçeklenmeden önce sürgünler 25-30 cm boyda iken 2. ve takip eden diğer ilaçlamalar: bir hafta ara ile tekrarlanmalıdır.

Patateste kökboğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı: 100 kg'lık patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen ilaç 1000 ml su ile karıştırılır. Bu karışım ilaçlama aletleri ile yeknesak olarak uygulanır. Çiftçi şartlarında düz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak tatbik edilir. Uygulama sırasında tohumluk iyice karıştırılmalı, yumruların iyi bir şekilde ıslanmaları sağlanmalıdır.

Tütün fidelerinde çökertene karşı 1. ilaçlama tohumlar ekilip kapak toprağı ile örtüldükten hemen sonra, 2. ilaçlama bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan ve ilk hastalık belirtileri görüldükten sonra yapılır. Daha sonra ilaçla- ma yapmak gerekirse ilaçlamalara 8-10 gün aralıklarla devam edilir.

Tütünde mildiyöye karşı fidelikte, tohumlar çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim işi bittikten sonra ilaçlamalara başlanmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

SERENADE SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F6:44 olarak sınıflandırılmış bir fungi- sittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SERENADE SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F6:44 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SERENADE SC diğer pestisitler ile karıştırılabilir. Ancak uygulamadan önce karışım testi yapılmalıdır. Penetrant özelliklere sahip yayıcılarla kullanmayınız. Karışımlar her zaman fitotoksite için önceden denenmelidir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.