ÖZELLİKLER

  • Kontak etkili ve geniş etki spektrumlu bir fungisittir.
  • Yüksek koruyucu etkiye sahiptir. Hastalık etmenlerinin sporlarının çimlenmesini önler.
  • İyi bir yayılma ve yapışma kabiliyetine sahiptir.
  • Fareler ve tavşanlar üzerinde kaçırıcı (repellent) etkisi vardır.
  • Sebze ve nohutta tohum ilacı olarak da kullanılabilir.
  • Arılar için zararsızdır.

ÜRÜN GRUBU

  • Fungisit

ETKİLİ MADDE

  • %80 Thiram

FORMÜLASYON

  • WP (Suda Islanabilir Toz)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 400 g, 800 g

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Şeftali

Yaprakdelen (Wilsonomyces carpophylus)

Monilya (Sclerotinia laxa)

300 g / 100 l su

14

Kayısı

Monilya (Sclerotinia laxa)

200 g / 100 l su

14

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

150 g / 100 l su

14

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

150 g / 100 l su

14

Erik

Cep hastalığı (Taphrina pruni)

300 g / 100 l su

14

Kiraz

Monilya (Sclerotinia laxa)

150 g / 100 l su

14

Soğan

Sürme (Urocytis cepulae)

5 kg / 100 kg arpacık tohum

-

Nohut

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

300 g / 100 kg tohum

-

200 g / 100 l su (yeşil aksam ilaçlaması)

14

Sebze fideleri

Kök çürüklüğü (Alternaria, Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotina, Pythium spp.)

200 g / 100 l su tohum

14

Fasulye

Kök çürüklüğü (Fusarium spp., Macrophomina phaseoli, Rhizoctonia spp.)

300 g / 100 l su

14

Kavun, Karpuz

Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)

300 g/100 kg tohum

-

Fındık

Fındık faresi (Mucardinus sp.) kaçırıcı olarak )

4 kg / 100 l su

14

Yediuyur (Glis glis)kaçırıcı olarak

4 kg / 100 l su

14

Fidan ve omcalarda

Tarla tavşanı (Lepus europaes)

Ada tavşanı (Oryctolaguss cuniculus) kaçırıcı olarak

150 g / 1 l su

14

Tütün

Çökerten (Damping-off) (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium sp., Alternaria spp., Sclerotina spp.)

200 g/100 l su veya 2,5-3 g/m2 fidelik döneminde kullanılır.

14

Şekerpancarı

Kökboğazı yanıklığı(Phoma betae)

400 g / 100 kg tohum

-

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Elma Armut Karaleke hastalığına karşı çiçek gözleri kabardığı zaman ilk ilaçlama, pembe gonca (elma), beyaz rozet (armut) devresi 2. ilaçlama, çiçek taç yapraklarının % 70-80'i döküldüğünde 3. ilaçlama hava şartlarına göre 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Şeftali ve kayısıda Monilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5 – 10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çi- çeklenmede (% 90 – 100 çiçekte) iken yapılır.

Erik cep hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali yaprak delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılmalıdır.

Nohutta antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla ka- rıştırılarak ekilmelidir.

Yeşil aksam için: Bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.

Tarla ve Ada tavşanına karşı: Fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar ilaçlanır.

Fındıkta yediuyur: Fındıkların süt olum devresinden itibaren, zarar görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Devresinden faresine karşı fındıkların süt olum devresinden itibaren zarar görülür görülmez ilaçlamaya başlanır..

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Birçok fungisit ve insektisitler ile karıştırılabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı ilaç uygulama- sından hemen ardından Pomarsol tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı ilaç tatbik edilmiş ise, aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.