ÖZELLİKLER :

 • Patojenin tüm hayat devrelerinde etkilidir.

 • Uzun süreli ve en üst seviyede koruma sağlar.

 • Mükemmel formülasyon teknolojisi sayesinde gövde, yaprak sapları ve yapraklar üzerinde mükemmel dağılır.

 • Yüksek translaminar özelliği nedeniyle üst kısmı ilaçlanan yaprağın alt yüzeyinde ve yaprağın yeni gelişen kısımlarında da tam koruma sağlar.

 • Hava şartlarından (sıcaklık, güneş ışınları ve yağmur) etkilenmez.

 • İlaç düşük ya da yüksek sıcaklıklarda alınmaya devam eder, kuvvetli güneş ışığı altında bile bozulmaz.

 • Kuşlara, arılara ve faydalı organizmalara zararsızdır. (Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Solucanlar)

 • Çok kısa bekleme süresine sahiptir (sadece bir gün).

 • Dünya çapında MRL değerleri sayesinde ihracatta sorun çıkarmaz.

ÜRÜN GRUBU

 • Fungisit

ETKİLİ MADDE

 • 625 g/l Propamocarb HCL + 62,5 g/l Fluopicolide

FORMÜLASYON

 • SC ( Süspansiyon Konsantre

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 300 ml / 1 L

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Hıyar (sera)

Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

150 ml / 100 l su

1

Kavun

Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

200 ml / da

3

Marul

Marul mildiyösü (Bremia lactuca)

200 ml / da

7

Patates

Patates mildiyösü (Phytophthora infestans)

200 ml / da

7

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Gerekli miktar ilaç önce az bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. Bu karışım yarıya kadar doldurulmuş ilaçla- ma aleti deposuna aktarılır ve gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

Hıyarda ve Kavunda Mildiyö: İlk ilaçlama kol atma döneminden itibaren çevrede ilk hastalık belirtileri gö- rüldüğünde yapılmalı; diğer ilaçlamalar hastalık seyrine ve bitkinin büyüme hızına bağlı olarak 7-10 günde bir tekrar edilmelidir.

Marul Mildiyösü: Hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, 7 – 10 gün arayla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir.

Patates Mildiyösü: Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlan- malıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Infinito SC 687,5 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28, F4 ve 43, B5 olarak sınıflandı- rılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Infinito'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28, F4 ve 43, B5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif maddeden oluştuğundan direnç kazanma riski düşüktür. Bununla birlikte bir sezonda bir hastalık etmenine karşı iki defadan fazla kullanılmaması uygun olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Infinito SC; Confidor SC 350, Oberon SC 240, Decis EC 25 gibi insektisitler ile Antracol WP 70 ve Teldor

SC 500 gibi fungisitler ile karışabilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır.