Özellikleri :

  • Propamocarb-HCl ve Fosetyl-Al'in etkilerini birleştirerek arttıran ve hidrojen bağına dayanan yepyeni formülasyon teknolojisi ile geliştirilmiştir.
  • Tank karışımlarının aksine her iki aktif madde birbirleri ile tam olarak karışır. Bu sayede daha az ilaç ile daha yüksek etki sağlamak mümkün olur.
  • Yüksek sistemik aktivite sayesinde kökten alındığında bitkinin yeşil aksamına, yapraktan alındığında ise köklere ve yeni sürgünlere taşınarak hastalıklara karşı tam bir koruma sağlar.
  • Kök ve gelişimi teşvik edici etki sayesinde daha kuvvetli kökler ve daha sağlıklı bir yeşil aksama sahip olan bitkiler, hem hastalıklara karşı daha fazla direnç gösterebilmekte, hem de daha fazla ürün verebilmektedir.
  • Previcur Energy ürünlerin her döneminde güvenle kullanılabilir.
  • Çok yer engelleyici etki mekanizmasına sahip olan her iki aktif maddeye karşı hastalıkların bağışıklık geliştirme riskleri oldukça düşüktür.

ÜRÜN GRUBU

  • Fungisit

ETKİLİ MADDE

  • 530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosetyl

FORMÜLASYON

  • SL (Suda Çözünen Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 300 ml, 1 L

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Domates (sera)

Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)

200 ml / 100 l su

3

Domates (tarla)

Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)

200 ml / da

Hıyar (sera)

Hıyarda mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

200 ml / 100 l su

Domates (sera)

Çökerten (Pythium spp.)

4 ml / m2

-

Biber (sera)

Çökerten (Pythium spp.)

Hıyar (sera)

Çökerten (Pythium spp.)

Tütün

Çökerten (Pythium spp.)

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Domates (sera ve tarla) ve hıyarda (sera) mildiyöye karşı ilaçlamaya çevrede ilk mildiyö belirtileri görül- düğünde başlanır; hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılır.

Fidelikte [domates (sera), biber (sera), hıyar (sera)] çökertene karşı uygulama yapılacak birim alana harcanacak su miktarı belirlenir. Buna göre gereken miktar ilaç 1 metrekareye 4 ml gelecek şekilde suya karıştırılır. 1. ilaçlama tohum ekiminden hemen sonra, 2. ilaçlama birinci ilaçlamadan 10-15 gün sonra fideler çıkınca yapılmalıdır. Şaşırtma zamanının uzaması halinde diğer ilaçlamalar 8-10 gün arayla yapılmalıdır. İlaçlı su fidelikte süzgeçli kova ile homojen olarak dağıtılacak şekilde uygulanmalıdır.

Tütünde Çökertene karşı ilaçlama, kullanılacak ilaca bağlı olarak tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtül- dükten sonra ve fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılacak ilaçlamalar 8-10 gün aralıklarla yinelenir.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Previcur Energy SL 840 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28, F4; 33 olarak sınıflandırıl- mış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç geli- şimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Previcur Energy'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28, F4; 33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif maddeden oluştuğundan direnç kazanma riski düşüktür. Bununla birlikte bir sezonda bir hastalık etmenine karşı iki defadan fazla kullanılmaması uygun olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer fungisitlerle tank karışımı halinde kullanılabilir. Bordo Bulamacı ve Yaprak Gübreleri ile karışmaz. Pythi- um'dan başka diğer çökerten mantarlarını kontrol etmek için Pomarsol Forte ile önerilen dozda (200 g/100 l su) tank karışımı yapılması tavsiye edilir. Diğer tavsiye edilen ilaçlar ile karıştırılmak istenirse bir ön karışım testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Bu ürün karbomatlı olmasına rağmen kolinesteraz inhibitörü değildir. Semptomatik olarak tedavi edilir