Özellikler:

  • Soligor, sapa kalkma döneminde ya da daha sonraki dönemlerde uygulandığında fizyolojik olarak verime önemli derecede katkı saglar.
  • Içinde bulunan üç farklı aktif maddenin de sistemik özelliğe sahip olmasından dolayı yaprak hastalıklarına karşı koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir.
  • Içerisindeki aktif maddelerin sistemik özelliğe sahip olmalarından dolayı Soligor hızlı bir şekilde yaprak içerisine girmekte ve uygulamadan birkaç saat sonra yağan yağışlardan etkilenmemektedir. Yine sistemik etkiye sahip üç farklı etkili madde yaprak hastalıklarına karşı daha etkili ve uzun süreli bir koruma sağlamaktadır.
  • Soligor, çevreye, canlılara ve faydalı organizmalara karşı düşük riske sahiptir.
  • Soligor, sapa kalkma, bayrak yaprak ve başak dönemlerinde ortaya çıkabilecek yaprak hastalıklarına karşı daha uygun maliyeti ile ekonomik bir çözüm imkanı sağlamaktadır.

ÜRÜN GRUBU

  • Fungisit

ETKİLİ MADDE

  • 148 g/L Tebuconazole + 53 g/L Prothioconazole + 224 g/L Spiroxamine

FORMÜLASYON

  • EC (Emülsiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 800 ml -5 L

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Buğday

Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)

80 ml/da

49

Buğday

Septorya (Septoria tritici)

Buğday

Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis)

Buğday

Sarı Pas (Puccinia striiformis)

BİTKİLERLE İLGİLİ TAVSİYELER

Buğdayda septorya ve pas hastalıklarına karşı ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre gerekirse 15-20 gün arayla ilaçlama tekrarlanır. Sapa kalkma döneminden itibaren başak döne- mine kadar, hastalık riski oluştuğunda kullanılabilir.

Septorya hastalığı

Buğdayda Septorya hastalığı, yaprak üzerinde küçük, düzensiz, kırmızımtırak-kahverengi lekeler şeklinde gözükür. Daha sonra bu lekeler genişleyerek birleşir ve yaprağın kurumasına neden olurlar. Hastalık etmeni gelişimi için optimum sıcaklık 20-25 derecedir. Fakat, hastalık etmeni 5-35 derece arasında çalışabilir. Bu ne- denle buğday kardeşlenme döneminden itibaren bayrak yaprak dönemine kadar hastalık tehdidi altındadır. Bu nedenle, buğdayda yaprak hastalıklarına karşı kullanılan fungisitin Septorya'ya da etkili olması çok önemlidir.

Pas hastalığı

Buğdayda pas hastalıkları ilkbaharda hava sıcaklıklarının 10-15 derece oldugu zaman görülmeye başlar. Bu nedenle genellikle Septorya'dan sonra görülür. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişine benzer şekilde püs- tüller oluşur. Enfeksiyonların oluşumunda sıcaklık ve nem önemlidir. Çeşit hassasiyetine ve hastalık ciddetine bağlı olarak %12-75 arasında ürün kaybına neden olabilir. Bu nedenle çevrede hastalık belirtileri görülmeye başladığında koruyucu olarak fungisit uygulaması yapılmalıdır. Hazırlanan karışım rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Decis EC 2.5 ile karıştırılabilir. Diğer ilaçlar ile karıştırılmak istenirse bir ön karışım testi yapılmalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Gerekli miktar ilaç önce az bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. Bu karışım yarıya kadar doldurulmuş ilaç- lama aleti deposuna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Soligor EC 425 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1 ve G2 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Soligor EC 425'in aynı üretim sezonu içe- risinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1 ve G2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır.