Özellikler:

  • Geniş etki spektrumu vardır. Iki farklı kimyasal gruptan ve etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden hastalık etmenlerinin dayanıklılık kazanma riski çok düşüktür. Hem koruyucu hem de tedavi edici etkisi vardır.

ÜRÜN GRUBU

  • Fungisit

ETKİLİ MADDE

  • 160 g/l Prothioconazole + 300 g/l Spiroxamine

FORMÜLASYON

  • EC (Emülsiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 1 L, 5 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Buğday

Külleme (Erysiphe graminis)

Septorya (Septoria tritici)

100 ml / da

35

Buğday&Arpa

Fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

100 ml / da

35

Arpa

Arpa Yaprak Yanıklığı (Rhynchosporium secalis)

100 ml / da

35

Buğday & Arpa

Arpa Yaprak Yanıklığı (Rhynchosporium secalis)

100 ml / da

35

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Gerekli miktar ilaç önce az bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. Bu karışım yarıya kadar doldurulmuş ilaç- lama aleti deposuna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

Buğdayda külleme ve septorya hastalıklarına karşı ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. Hastalı- ğın seyrine göre gerekirse 15-20 gün arayla ilaçlama tekrarlanır.

Buğday ve arpada fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü: Kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

Arpada arpa yaprak yanıklığı hastalığına karşı ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre gerekirse diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Input EC 460 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 ve G2,5 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Input EC 460'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 ve G2 5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Decis, Atlantis, Atlantis Star, Attribut Super ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir. Ancak “insektisit + yaprak gübresi” ya da “herbisit + yaprak gübresi” şeklinde yapılan üçlü karışımlardan kaçınılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır