Özellikler:

 • Mezostemik ve sistemik etki ile yüksek hastalık kontrolü sağlar
 • Yaprak ve başakta uzun süreli koruma sağlar
 • Koruyucu ve tedavi edici ve bazı durumlarda eradike etki sağlar. Bu yüzden yaprağa girmiş bulunan ve hatta hastalık belirtilerinin görülmeye başladığı dönemde bile iyi kontrol sağlar. Hastalığın daha fazla yayılmasını önler.
 • Etkili hastalık kontrolü ile verim artışı sağlar
 • Bitkinin her döneminde güvenle kullanılabilir.
 • Yağmur ile yıkanma riski yok denecek kadar azdır
 • Yeni gelişen sürgün ve yapraklarda uzun süreli etkilidir
 • Doğal koşullar altında, önerildiği gibi kullanıldığında yararlı ve predatör organizmalara karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

ÜRÜN GRUBU

 • Fungisit

ETKİLİ MADDE

 • %25 Trifloxystrobin + %50 Tebuconazole

FORMÜLASYON

 • WG (Suda Dağılabilen Granül)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 200g, 1kg

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Çeltik

Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)

20 g/da

35

Nohut

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

25 g/da

14

Soğan-Sarımsak

Soğan ve sarımsak pası (Puccinia porri)

30 g/da

21

Şeker pancarı

Külleme (Erysiphe betae)

25 g/da

-

Mısır

Mısır yaprak yanıklığı (Setosphaeria turcica)

30 g/da

21

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Çeltik yanıklığına karşı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 10-15 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Nohut Antraknoza karşı: Günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az % 80 olması ile müca- deleye başlamak gerekirse de pratik yol, bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez, ilaçlamaya başlanması ve 7 - 10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2 - 5 uygulama yapılmasıdır.

Soğan-Sarımsak Pasına karşı: İlaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir.

şekerpancarı yaprak leke hastalığına karşı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5'inde birer Cercospora lekesi görüldüğünde ilk ilaçlamaya başlanır ve 15-20 gün arayla tekrarlanır.

şekerpancarı Külleme hastalığına karşı: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlan- malıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 15-20 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Mısırda yaprak yanıklığına karşı: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su içerisine boşaltılır ve ilaç dibe çökene kadar 1-2 dakika beklenir. Sonra ilaç tamamen eriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaç- lamaya hazır hale getirilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Çeltikte çeltik yanıklığına karşı kullanıldığı dönemde herhangi bir ilaç ile karışıma gerek yoktur. Nohut, So- ğan-Sarımsak, Şekerpancarı ve Mısırda başka bir ilaç ile karışım ihtiyacı duyulursa ön bir karışım ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.