Özellikler:

  • Kontak ve sistemik etkilidir.
  • Hastalığın bulaştığı dönemde de tedavi edici özellik gösterir.
  • Son kullanım ile hasat arasındaki süre sadece 3 gündür.

ÜRÜN GRUBU

  • Fungisit

ETKİLİ MADDE

  • 125 g/L Fluopyram + 375 g/L Pyrimethanil

FORMÜLASYON

  • SC (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 300 ml, 1L

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Domates (sera)

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

75 ml / 100 L su

3

Biber (sera)

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

75 ml / 100 L su

3

Patlıcan (sera)

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

75 ml / 100 L su

3 gün

Hıyar (sera)

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)

75 ml / 100 L su

3 gün

Marul (tarla)

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)

100 ml/da

3 gün

Soğan Sarımsak

Soğan Sarımsak pası (Puccinia porri)

100 ml/da

7 gün

Çilek

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

100 ml/da

3 gün

Çilek

Külleme (Sphaerotheca macularis)

100 ml/da

3 gün

Elma

Elmada Karaleke (Venturia inaequalis)

60 ml/100 L su

14 gün

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Domates, biber ve patlıcanda kurşuni küfe karşı çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Hıyarda ve marulda beyaz çürüklüğe karşı ilaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hasta- lığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

Domates, Patlıcan, biber ve hıyar ürünlerinde bir (maksimum iki) uygulama yapılması önerilir.

Soğan ve sarımsakta pas hastalığına karşı çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde

Çilekte kurşuni küfe karşı: 1.İlaçlama: İlk çiçeklerin % 10'u açınca, 2.İlaçlama: Çiçeklerin % 50'si açınca,

3.İlaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Çilekte Küllemeye karşı: 1.ilaçlama: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde, 2. ve diğer ilaçlamalar: Kulla- nılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar ilaçlamalara devam edilir. Çilek bitkisinde iki (maksimum üç) uygulama yapılması önerilir.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Luna Tranquility SC 500 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2, 7 ve D1, 9 olarak sı- nıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Luna Tranquility'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (C2, 7 ve D1, 9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı bir sezonda ardı ardına kullanımdan kaçınılmalı ve araya etki şekli farklı fungisitler kullanıl- malıdır. Direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. İlacımızın önerilen uygulama sayısı sezon içerisinde bir ya da maksimum iki uygulamadır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Antracol WP 70, Infinito SC 687,5 ve Previcur Energy SL 840 gibi fungisitler ve Oberon SC 240, Decis EC

2.5 ve Movento SC 100 gibi insektisitler ile karışabilir. Alüminyum içeren ilaçlarla karıştırılmaz. Diğer fungisit ve insektisitler ile karıştırılacak ise uygulamadan önce bir ön karışım ve fitotoksisite testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Semptomlar: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Tedavi: Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.