Özellikler :

 • Çift yönlü sistemiktir. Bitki öz suyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınır.

 • Aliette daha çok yapraktan uygulanır.

 • 5-6 saat içinde bitki bünyesine alınarak, bir yandan yukarıya doğru, ilaçlamadan sonra oluşan yeni sürgün ve yapraklara, diğer yandan aşağıya doğru, en ince köklere kadar taşınır.

 • Hastalık etmenleri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahiptir.

 • Etmenin sporlarının çimlenmesini önlemek suretiyle gösterdiği koruyucu etki yanında, misel gelişimini engelleyerek gösterdiği tedavi edici özellikleri, Aliette'nin hastalık üzerindeki doğrudan etkisini oluşturur.

 • Bitki patojenlerinin gelişmelerini engelleyen fitoaleksinler ve diğer toksik metabolitlerin

 • artışına neden olarak, bitkiye dayanıklı çeşit özelliği kazandırmak suretiyle, hastalık üzerindeki dolaylı etkisini gösterir.

 • Tavsiye edilen hastalık etmenlerine karşı bitkiyi uzun süre korur.

 • Bu özellikleri sayesinde, hastalık etmenlerinin Aliette'e karşı direnç kazanma riski çok düşüktür.

 • WG formülasyonu sayesinde tozuması en aza indirilmiş, ilave güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlamıştır.

 • Arılara zehirli değildir.

ÜRÜN GRUBU

 • Fungisit

ETKİLİ MADDE

 • % 80 Fosetyl-Al

FORMÜLASYON

 • WG (Suda Dağılabilir Granül)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 200 g, 5 kg

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı organizma adı

Uygulama dozu ve dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Turunçgil (Limon, portakal, greyfurt)

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora citrophthora)

200 g/100 L su

14 gün

Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü(P. citrophthora)

300 g/100 L su

Meyveler ilaçlı suya 3 dakika süreyle daldırılır

Armut

Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı(Erwinia amylovora)

400 g/100 L su

14 gün

HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ ENFEKTELİ KISIMLAR DEZENFEKTAN BATIRILMIŞ BİR
ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR

Hıyar, Kavun

Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 L su

3 gün

Soğan

Soğan mildiyösü (Peronospora destructor)

150 g/100 L su

14 gün

Domates

Domates mildiyösü (Phytophthora infenstans)

250 g/100 L su

7 gün

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Sebze Mildiyö Hastalıklarına Karşı Güvence

Domates, hıyar, kavun ve soğan gibi sebzelerde büyük zarara neden olan mildiyö etmenlerine karşı, ürünü başarı ile korur. Bitkilerde ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile birlikte Aliette uygulamalarına başlanır, hastalık için uygun koşulların seyretmesi durumunda, 7-14 gün ara ile ilaçlamalar tekrarlanır.

Turunçgillerde Kahverengi Çürüklük (zamk Hastalığı) ve Kurumaların Çaresi

Ağaçların gövde ve dallarında zamk akışları ile oluşan yaralar, sararan ve dökülen yapraklardan geriye kalan kurumuş dallar, ağaç üstünde başlayan ve depoda devam eden meyve üzerinde oluşan kahverengi lekeler ve çürümeler bu hastalığın gözle görülebilen belirtileridir. Söz konusu etmen aynı zamanda toprak altında da kök- leri hastalandırarak ağacın beslenmesini engeller, verim ve kaliteyi düşürür ve sonuçta ağacı ölüme götürür.

Hastalığa karşı ağacın kök, gövde, dal ve meyvelerinin tümden korunmasına gereksinim vardır. Aliette iki yönlü taşınabilmesi özelliği sayesinde, bitkinin her organına taşınarak tam bir koruma sağlar.

Hızlı sürgün gelişmesinin olduğu Nisan, Haziran ve Eylül aylarında uygulama yapılmalıdır. Ağır bulaşık bahçe- lerde iki yıl her üç dönemde de birer ilaçlama yapılmalıdır. Sonraki yıllarda Nisan ve Eylül aylarında yapılacak olan iki ilaçlama yeterlidir.

Bu arada, gövdelerde oluşan geniş yaralara, temizlendikten sonra, 1 litre su ve 500 gr. Aliette ile hazırlanan bulamaçtan bir fırça yardımıyla badanalama yapılırsa daha hızlı bir iyileşme sağlanır. Yara çevresindeki canlı kabuğun yeşilimsi bir renk alarak geliştiği ve giderek yarayı kapattığı görülür.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Bu karışım ilaçlama aletinin yarım doldurulmuş deposuna konur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. Her türlü ilaçlama aleti ile kolaylıkla püskürtülür. Aliette bitki özsuyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik fungisittir. O nedenle uygulamadan

5-6 saat sonra şiddetli yağış olsa bile ilaçlamanın tekrarı gerekmez. Ancak ilacın kısa sürede ve düzgün olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Aliette 800 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 33 olarak sınıflandırılmış bir fungisit- tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Aliette'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup 33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Aliette yaprak gübreleri ve bakırlı ilaçlar ile karışmaz. Yağ veya yağlı ilaçlar Aliette'nin yaprağa geçişini önledi- ğinden, daha sonra kullanılmalıdır. Karışıma ihtiyaç duyulması halinde firmamıza danışınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.