Açıklama

KULLANILDIĞI YER VE ZARARLILAR

NAPLES 500 SL, her çeşit toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera, saksı ve fidelik topraklarının, kök ve tohumlarına arız olan mantarlara ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik edilmek suretiyle kullanılır.

Seralarda Damla sulama sistemiyle ve solarizasyon uygulaması ile Domateste solgunluk, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına (Fusarium oxysporum, Fusarium solani) karşı 100 l/da dozda toprak fümigantı olarak dikimden önce kullanılır.

Seralarda ve fide yastıklarında, tava usulü sulama ile beher m2 ye 60-125 ml dozda kullanılır.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Kullanım Şekli:

NAPLES 500 SL, çoğunlukla cam ve polietilen seralarda toprak fumigasyonu için kullanılır. Fumigasyon öncesi sera toprağı sürülerek gevşetilir ve tesviye edilir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübre, hangisi kullanılıyorsa, fumigasyondan önce toprağa gömülür. Fumigasyon işi ekimden en az 3-4 hafta önce yapılmalı ve toprak ekim tavda olmalıdır.

 • Seralarda Damla sulama sistemiyle ve solarizasyon uygulaması ile fumigasyon yapmak için toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçmayacak şekilde iyice kapatılır, daha sonra NAPLES 500 SL damla sulama sistemi ile toprağın 20-25 cm derinine kadar inecek şekilde uygulanır. Solarizasyon uygulaması en az 4-6 hafta devam eder.
 • Toprak 10 cm yüksekliğinde eşit tavalara ayrılır. Tavaların içi tamamen su ile doldurulur ve her m2ye 60-125 ml NAPLES 500 SL gelecek şekilde ilaçlanır. Parsel şartlarda 10 lt'lik sulama teknesine 60-125 ml ilaç katılarak sulanmalıdır (Bu ilaç su karışımı 1m2 alan içindir). Seranın bütün duvarlarına da aynı oranda ilaçlı su püskürtülür. Tavalara ilaç verildikten sonra, mutlaka kürekle tavaların içindeki ilaç karıştırılmalıdır. İlaçlama işi bittikten sonra toprak yüzeyi mutlaka naylon ile örtülmeli ve seranın dış naylonu veya camları mutlaka kapatılmalıdır. Böylece gazın uygulama alanı dışına çıkışı önlenmelidir.
 • Sera bu şekilde örtülü halde 15-20 gün bekletilir. Her iki uygulamada da bekleme müddetinden sonra örtüler kaldırılarak damla sulama ile veya salma su ile toprak sulanacaktır. Toprak tava gelince toprağı havalandırmak için 3-4 günde 2 sürüm yapılmalıdır. Bu süre sonunda toprakta ilaç kalıntısı olup olmadığından emin olmak için TERE testi yapılır ve tere testinin sonucuna göre karar verilmelidir.

Tere Testinin Yapılışı:

Seradan belirli aralıklarla az miktarda toprak numuneleri alınır ve alınan bu topraklar bir yerde birbirine karıştırılır. Bu karışım bir kavanoza konur ve tere tohumu ekilir. Eğer tere tohumları 2-3 günde çıkış yaparsa, toprakta ilaç kalıntısı yok demektir, ekim yapabiliriz. Şayet tere tohumları çıkış yapmazsa, toprağı tekrar havalandırmalı ve bu testin sonucunda tere tohumları çıkış yapana dek beklemeliyiz. Tere tohumları çıkış yaptığı an toprak hazırdır, ekim yapabiliriz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

NAPLES 500 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup Z olarak sınıflandırılmış bir fumiganttır.. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için NAPLES 500 SL'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Z harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılmaz.

 • ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 • EVDE KULLANMAYINIZ
 • ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 • MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 • İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
 • KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.
 • TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, görmede bozukluk ve bulanıklık, halsizlik. Gözleri, deriyi ve mukozayı tahriş eder, yanıklık yapar.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Kullanırken cilt, gözler ve teneffüs yollarına temasından ve buharlarından kaçınılmalıdır. Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. İlaç temas eden kısımları bol su ve sabunla en az 15 dakika yıkanmalıdır. Eğer yutulmuşsa, hastaya bol su veriniz. Suni teneffüs yaptırınız.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH031: Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • ÖNEMLİ NOT: Sadece yetiştiricilik yapılacak olan seranın dezenfekte edilmiş olması yeterli olmaz. Fidelerin yetiştirildiği yastıklarında aynı işlemlere tabi tutulması gereklidir.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Orijinal ambalajları içinde ağzı iyice kapatılmış olarak serin depolarda muhafaza ediniz.
 • Toprak fumigantıdır. Bitkilere uygulanmaz.
 • İlaç 2 yıl depolanabilir.
 • Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun şekilde imha ediniz.
 • İlacın kokusu topraktan kayboluncaya kadar dikim yapılmamalıdır.
 • Doğal kauçuk veya lastik türü eşya ve malzemeden uzak tutunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr