Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

PACMAN 20 EC, uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1- 2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60- 80 litre su kullanacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek bitki koruma ürününün 10- 15 cm derine inmesi sağlanır. Ürün kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır.

PACMAN 20 EC'nin etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılığına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PACMAN 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin, tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, PACMAN 20 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Toprak uygulaması şeklinde olduğundan, diğer bitki koruma ürünleri karışması söz konusu olmaz.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Tarla sulanmışsa, kuruyuncaya kadar uygulama yapılmış alana insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, terleme, sinirlilik, görmede bozukluk ve bulanıklık, ishal, solunum zorluğu, salya, kusma, morarma, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seğirme, kasılma ve refleks bozukluğu.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Buharların veya ayrışmış ürünlerin solunmasından sonra temiz havaya çıkınız. Nefes sıkıntısı çekiyorsanız oksijen bağlatınız.

Cilt Teması Sonrası: Kirli, bulaşmış elbiseler derhal çıkartılmalıdır. Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Belirtiler devam ederse veya herhangi bir tedirginlik söz konusu ise, derhal doktora başvurulmalıdır.

Göz Teması Sonrası: En az 15 dakika bol su ile yıkanmalı ve doktora danışılmalıdır.

Yutma Sonrası: Ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Hasta kendinde ise, doktora kısa sürede ulaşılamıyorsa, fazla miktarda yutulduysa ve ürün yutulalı 1 saatten daha az ise kişi kusturulmalıdır. (Kusmuk nefes borusuna ulaşmamalı) Dinlenmeli, vücut ısı kaybı önlenmelidir. Derhal doktora başvurulmalı ve güvenlik bilgi formu gösterilmelidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 114

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Antidotu; ATROPİN SÜLFAT ve TOXOGONIN'dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 114

İÇİNDEKİLER:

Ethoprophos

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H301 Yutulması halinde toksiktir.

H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H330 Solunması halinde öldürücüdür.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı,çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210 Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlanmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH208: Ethoprophos içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
  • Boş ürün ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Ürün tatbikatından sonra kullanılan makineler ve aletler bol su ile yıkanmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması ve hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San.

ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
DOMATES

(Sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

5 L/da

(Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce)