Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli miktardaki ilaç biraz suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

İlacın Kullanım Şekli:

20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

 • İlaçlama: Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
 • İlaçlama: İlk muz tarağının oluştuğu devrede
 • İlaçlama: Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, NORTHSTAR 40 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Turunçgil Bahçelerinde; Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

Turunçgil Fidanlıklarında; Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ilaçlı suya, 30 dakika süre ile bandırılır.

Domeates (Sera);

Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

NORTHSTAR 40 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir Nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için NORTHSTAR 40 EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bulantı, salya akıtma, göz yaşarması, bulanık görme, gözbebeklerinde daralma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, terleme, kusma.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Temiz havaya çıkartınız. Kişi nefes almıyorsa suni solunum uygulayın. Ambulans çağırın. Derhal bir doktora veya zehir kontrol merkezine başvurun.

Yutulması Halinde; Derhal bir doktora veya Zehir Kontrol Merkezine başvurunuz. Ağzı çalkalayın ve içmek için küçük bir yudum su verin. Bir doktor veya zehir kontrol merkezi tarafından yönlendirilmediği sürece kusturmaya çalışmayın. Bilinci yerinde olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Mağduru gözetimsiz bırakmayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Yüksek terapötik dozlarda atropin sülfat uygulayın. Gerekirse tolerans noktasına kadar tekrarlayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Fenamiphos

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H300: Yutulması halinde öldürücüdür.

H310: Cilt ile teması halinde öldürücüdür.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H360: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için köpük kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara, kuşlara, balıklara zehirlidir.
 • Akarsulara bulaştırmayınız.
 • Yeraltı suları ve içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayınız.
 • Boş ilaç ambalajlarını imha ediniz.
 • Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.
 • İlacı hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates

(Sera)

Kök ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

2,5 l/da 90 gün
Muz Kök ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

Spiral nematod

(Helicotylenchus multicinctus)

7,5 l/da 56 gün
Turunçgil Bahçelerinde Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

7,5 l/da 56 gün
Turunçgil Fidanlıklarında Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

5 l/da