Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Önce aletin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu karışımı tanka dökünüz. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

İlacın Kullanım Şekli:

Domateste uygulama dekara 500 ml gelecek şekilde homojen olarak yapılmalıdır. İlaç toprağın 15-20 cm derinliğine karıştırılmalıdır. Uygulamayı müteakiben mutlaka sulama yapılmalıdır. Şaşırtma öncesi en az 2-3 hafta beklenmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FASHİON 900 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FASHİON 900 EC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Kandaki kolinesteraz enzimi inaktive eder. Halsizlik, baş ağrısı, aşırı terleme, görmede bulanıklık, karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, kaslarda seyirme, salya çoğalması, göz solunması, gözbebeklerinin küçülmesi ve ağır vakalarda kovülsiyon, bayılma ve solunum yetmezliği.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın. Doktor çağırın. İlaç ambalaj ve etiketini doktora gösterin.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Derhal suni solunum yaptırın. Oksijen temin edin.

Yutulması Halinde; Hastayı kusturmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Antidotu ATROPIN SULFAT'tır. Zehirlenme şiddetine göre tedavi uygulanır. Hafif vakalarda 1-2 mg atropin sülfat 10 dakika aralıklarla verilir. Şiddetli zehirlenmelerde 2-4 mg atropin sülfat verilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Fosthiazate

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Fosthiazate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • İnsan ve yiyeceklerden ayrı, serin ve kuru şartlarda depolayınız.
 • Depolama sıcaklığı 0-32ºC arasında olmalıdır.
 • Boş ilaç ambalajı başka amaç için kullanılmamalı, usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera) Kök-ur nematodları

(Meloidogyne İncognita)

500 ml/da —-