Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Trimup pellet salyangozlara cezbedici ve zehirli hazır pellet yem olarak formüle edilmiştir. Hiçbir katkı maddesi koymadan kullanınız. Elle veya gübre serpme aletleriyle serpilerek kullanılacağı gibi eldiven giyerek sadece sıra aralarına kümeler halinde dağıtılarak ta kullanılabilir. Uygulama akşam saatlerinde toprak hafif nemlendirilerek yapılmalıdır. Yem, içerisinde cezbedici bulunduğundan hedef zararlı organizma tarafından kolayca bulunur.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için trimup pellet 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kusma, karın ağrısı, bacaklarda halsizlik, uyuşukluk, adele sertlikleri, yüzün kızarması ve vücut ısısının yükselmesi.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Solunum durmuş ise, kurbanın hava yolunu temizleyin ve suni solunum uygulayın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Derhal bir doktora başvurun.

Cilt teması sonrası: Derhal sabun ve ılık su ile kirlenen alanı yıkayın. Bulaşmış giysileri çıkarın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın. Cilt tahrişi oluşursa derhal bir doktora başvurun.

Göz teması sonrası: Derhal en az 15 dakika bol miktarda temiz ve soğuk su ile yıkayın. Yıkama sırasında göz kapaklarını ayrı tutun. Tahriş gelişir veya devam ederse derhal bir doktora başvurun.

Yutma sonrası: Yutulması halinde hemen 3-4 bardak su verin. Kusma meydana gelirse, tekrar sıvı verin. Derhal tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan hastaya ağızdan bir şey vermeyin.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın Solunum depresyonları uygun stimulantlar ile muhtemel karaciğer zararları ise Glokozsalin, Kalsiyum glukonat verilerek önlenebilir.

İÇİNDEKİLER:

Metaldehyde

ZARARLILIK İFADELERİ(H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir.

-Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

-Ürünü kendi ambalajında kapalı olarak muhafaza edin.

-Boş ambalajları herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

AcıdereOSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı

Zararlı organizma adı

Kullanma dozu ve dönemi

Kültür Bitkileri

Salyangozlar

(Helix spp, Helicella spp, Eobania spp.)

1,5 kg/da

(Zararlı görüldüğünde kullanılır.)