Süper Kalsiyum Nitrat, beyaz renkli pul tanecik yapısında, üç besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen alınabilen bir gübredir.

Bünyesinde %15,0 azot (N), %27,0 kalsiyum oksit (CaO) ve %0,2 çinko (Zn) bulundurur. Nitrat biçiminde bulunan azotun %14,4'ü nitrat azotu (NO3 – N) ve %0,6'sı amonyum azotu (NH4 – N) formundadır. Suda tamamen çözünen kalsiyum oksidin (CaO) ise %19 kalsiyum (Ca) halinde ihtiva eder. Nitrat azotu ve suda tamamı çözünür kalsiyum bileşimi başka gübrelerde bulunmayan birçok kazanım sağlar.