ActiZinc içeriğindeki çinko tamamen EDTA ile şelatlanmıştır. Bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir formdadır. Çinko eksikliğinden meydana gelen bodurlaşma ve rozetleşmeyi önler. Yeni oluşan yaprak ve çiçek gözlerinin gelişmesini sağlar. Bitki büyümesini teşvik eder. Şelat yapısı nedeniyle bitkiye hızla nufuz eder.

Bu ve benzeri topraklarda çinko düşük miktarlarda bulunur. Aynı zamanda çok yağış alıp yıkanan asit karakterli topraklarda da çinko noksanlığı görülmektedir. Bitkilerin çinko ihtiyaçları çok düşük olmasına rağmen çinko noksanlıklarına sıkça rastlanmaktadır.