Soilmaster NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir.

Soilmaster NPK serisinde yer alan 7 farklı formulasyon ile her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. Azot ve potasyum ile birlikte magnezyum içeriği ile bitkilerde verim artışına yardımcı olur. Meyve oluşumundan sonra hasada kadar kullanılabilir. Potasyum içeriğinin yüksek olmasından dolayı meyve içini doldurur ve meyve kalitesini artırır.