Kategori : BİTKİ BESLEME

Tür : KİMYEVİ BİTKİ BESLEME

Çinkolu Gübre Süspansiyon (Çinko Oksit İçerikli)

Garanti edilen içerik (w/w)

Suda Çözünür Çinko (Zn): %40

AVANTAJLARI:

  • Yüksek miktarda çinko içerdiğinden dolayı daha düşük dozlarda etkilidir, lojistik, işçilik masraflarını düşürür,
  • Bitki tarafından çok hızlı alındığından, takip edecek uygulama sayısını düşürür,
  • Tarla tavsiyelerinde büyük esneklik sağlar,
  • Bitki içerisinde oldukça hareketlidir,
  • Uzun süreli etkilidir,
  • Ağır metal içeriği yoktur; kalıntıya neden olmadığından ihracatın hiçbir noktasında sıkıntıya yol açmaz,
  • Neredeyse tüm tank karışımlarına uygundur.

Kullanım Şekli

UYGULAMA DOZLARI VE ZAMANLARI (YAPRAK UYGULAMASI)

Elma: 0.1 - 0.2 Lt/da dozunda tomurcuklar uyandığı zaman ve çiçeklenme sonunda. Çiçeklenme süresince uygulamaktan kaçınınız. Aynı zamanda. 0.05 Lt/da dozunda meyve oluşumundan 6 hafta sonra uygulaması tavsiye edilir ve eğer gerekli ise 14-21 gün aralıklarla hasattan bir ay öncesinde kadar da tekrarlanabilir Yine 0.1 - 0.2 Lt/da dozunda hasattan sonra ancak yaprak dökümünden önce uygulanmalıdır. Su oranı 20 - 100 Lt/da.

Kayısı, Kiraz. Nektarin, Erik: 0.1 - 0.2 Lt/da dozunda kış tomurcuk dönemi ile beyaz tomurcuk döneminde uygulanmalıdır Aynı zamanda. 50 ml/da dozunda, meyve oluşumundan sonra 2-3 hafta aralıklarla hasattan bir ay öncesine uygulanabilir Yine 0.1 - 0.2 Lt/da dozunda hasattan sonra ancak yaprak dökümünden önce uygulanmalıdır Su oranı 50 - 100 Lt/da

Muz: 0.05 - 0.1 Lt/da dozunda püskürtme şeklinde uygulanmalıdır. Eğer gerekli olursa uygulamalar düşük ve sınır düzeydeki çinko dönemlerinde tekrarlanmalıdır Su oranı. 3 -30 Lt/da

Hububat: 0 1 Lt/da dozunda 2 yapraklı dönemden 1. boğuma (Zadok's G.S 12 to 31) kadar olan dönemde uygulanmalıdır. Orta ve şiddetli eksiklik durumlarında 10-14 gün aralıklarla uygulama bir veya iki kez tekrarlanmalıdır. Su oranı 5-20 Lt/da.

Narenciye: 0.1 - 0.2 Lt/da dozunda ilkbahar Kabarma süresince ve yine sonbahar kabarma süresince uygulanmalıdır Her iki zamanda da orta veya şiddetli eksiklik durumlarına uygulama 10-14 gün sonrasında tekrarlanmalıdır. Su oranı 50 - 100 / Lt da. Alternatif olarak 100 - 200 mL /100 Lt su dozunda veya maksimum 0.2 Lt/da dozunda ilkbahar ve sonbahar kabarmaları süresince uygulanmalıdır.

Pamuk: 0.1 Lt/da dozuna kadar çıkıştan son a 3-4 haftalık dönemde uygulanmalıdır. Eğer gerekli ise uygulamalar 10-14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Su oranı 5-15 Lt/da.

Bağ: 100 mL /da dozuna kadar çiçek tomurcukları göründüğü zaman uygulanmalıdır ve yine çiçek tomurcukları ayrıldığında veya meyve oluşum döneminde de uygulanmalıdır. Aynı zamanda eğer gerekli ise (örneğin doku analizinde) 50 ml/da dozuna kadar 2-3 hafta aralıklarla meyve oluşumundan olgunlaşma dönemine kadar uygulanmalıdır. Su oranı 20-100 Lt/da

Mısır: 0.1 Lt/da dozuna kadar 3 yapraklıdan 8 yapraklı döneme kadar uygulanmalıdır. Çok şiddetli eksiklik durumunda belirtilen dozda 10-14 gün aralıklarla uygulamalar tekrarlanmalıdır. Su oranı 3-20 Lt/da.

Kabuklu Meyveler (Yaprağını dökenler): 0.1 Lt/da dozunda, ilkbaharda tomurcuklar yarıldıktan sonra uygulanmalıdır. Eğer gerekirse uygulama 10-15 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır Su oranı 50-100 Lt/da

Zeytin: 0.1 Lt/da dozunda tomurcuklar yarıldığında ve yine tekrar kaliksler açıldığında uygulanmalıdır. Su oranı 50 Lt/da.

Armut: 0.1 - 0.2 Lt/da dozunda, tomurcuklar patladığında ve de çiçeklenme sonunda uygulanmalıdır. Çiçeklenme süresince uygulamadan kaçınılmalıdır. Yine 0.1 - 0.2 Lt/da dozunda hasattan sonra ancak yaprak dökümünden önce 0.1-02 Lt/da dozunda uygulanmalıdır Su oranı. 20-100 Lt/da

Domates (Tarlada yetiştirilen): 0.1 Lt/da dozuna kadar bitkiler 4-6 yapraklı dönemde iken uygulanmalıdır. Eğer gerekirse uygulamalar 10-14 gün aralıklarla uygulanmalıdır Su oranı- 7-50 Lt/da

UYARILAR

Önerilen dozu aşmayın. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyin.

Kullanımdan sonra elinizi bol su ile yıkayın. Kullanılmış olan boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayın. Boş ambalajları imha edin. Çocuklardan, hayvanlardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz. Toprak veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.