Kategori : BİTKİ BESLEME

Tür : KİMYEVİ BİTKİ BESLEME

NP Gübre Çözeltisi 3-23.6 – 0 (4.3 Cao)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Toplam Azot (N) %3
Amonyum Azotu (N)

%2

Nitrat Azotu (N)

%1

Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5)

%23,6

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

%4,3

AVANTAJLARI:

  • Pazarlanabilir verimi arttırır,
  • Meyve kalitesini yükseltir,
  • Meyve üzerindeki lekeleri ve kusurları azaltır,
  • Meyve rengini ortaya çıkarır,
  • Acı benek oluşumunu azaltır,
  • Meyve geç yaşlanır,
  • Soğuktan kaynaklanan bozulmaları önlemeye yardımcı olur,
  • Meyve sertliğini ve depolama potansiyelini arttırır,
  • İlaçlı meyvelerin hastalık dayanımı ilaçsıza göre daha iyidir,
  • Dünyanın önder meyve üreticileri tarafından tercih edilip kullanılmaktadır.

Kullanım Şekli

SULAMA SİSTEMİ YOLUYLA GÜBRELEME (FERTİGASYON) :

Tüm Bitkiler: % 0.025 hacim/hacim (1.000 litre su için 0.25 litre) oranında seyreltme yapılmalı.

Bu seyreltme oranıyla 78 mg/l. fosfat içeren bir çözelti elde edilir.

UYGULAMA DOZLARI VE ZAMANLARI

Elma , Armut : Çiçek taç yapraklarının dökümünden başlayarak 10 ile 14 günlük aralıklarla 1.0 l/da dozunda 3 ile 8 uygulama yapılmalı. Su oranı: 20 l/da minimum.

Elmada hasattan 2-3 hafta önce renk değişimi başladığında 1.0 l/da dozunda 1 ya da 2 uygulama yapılmalı. Su oranı : 100 l/da minimum.

Kiraz : Çiçek taç yapraklarının dökümünden itibaren 7 ile 14 günlük aralıklarla 1.0 l/da dozunda 2 ile 5 uygulama yapılmalı. Su oranı: 50 ile 100 l/da.

Narenciye : Meyve tutumunda 1.0 l/da dozunda uygulanmalı ve 10 ile 14 günlük aralıklarla 1 veya 2 uygulama daha yapılmalıdır. Su oranı: 50-100 l/da

Karpuz, Hıyar (Açık Alanda Yetiştirilen) : Meyve tutumundan başlayarak 7 günlük aralıklarla 0.5 l/da dozunda 3 ile 5 uygulama yapılmalıdır. Su oranı: 20-30 l/da

Üzüm : Meyve tutumunda 1.0 l/da dozunda uygulanmalı ve uygulamalar 10 ile 14 günlük aralıklarla 2 ile 4 kez tekrar edilmeli. Su oranı: 50 l/da

Kavun (Açık Alanda Yetiştirilen) : Çiçeklenmenin başlangıcında 0.3 ile 0.5 l/da dozunda uygulanmalı. Eğer gerekliyse 10 ile 14 günlük aralıklarla uygulamalar tekrar edilmeli. Su oranı: 50 l/da

Alternatif olarak: Meyve gelişimi döneminde 10 ile14 günlük aralıklarla 0.5 l/da dozunda iki uygulama yapılmalı. Su oranı : 20-40 l/da.

Zeytin : Çiçeklenmeden önce 1.0 l/da dozunda uygulanmalı. Çiçeklenmeden sonra uygulamalar 1.0 l/da dozunda 10 ile 14 günlük aralıklarla tekrarlanmalıdır. Su oranı: 20-100 l/da

Patates : Yüzde 100 bitki çıkışından bir hafta sonra 1.0 l/da dozunda uygulanmalı.

Yumru oluşumu başlangıcında (yumruların yarısından fazlası, stolonların gövde çapının iki katı büyüklüğe ulaştığında) 1.5 l/da dozunda uygulanmalı. Yumru büyüklüğünü arttırmak için: yumru oluşumu sırasında (ilk oluşan yumrular 10mm. Çapa ulaşır ulaşmaz) ve yumru oluşumu sırasında yaprak sapı (petiole)analizinden sonra 0.5 ile 1.0 l/da dozunda en az 2 uygulama yapılmalı. Uygulamalar arasında 10 ile 14 günlük aralıklar bırakılmalı. Su oranı: 7.5 ile 20 l/da.

Çilek (açık alanda yetiştirilen) : sürekli olarak ürün vermeyen çeşitler: Çiçeklenmenin başlangıcından itibaren 1.0 l/da dozunda 3 uygulama yapılmalı. 7 ile 10 günlük aralıklarla uygulamalar tekrarlanmalı.

Sürekli olarak ürün veren çeşitler: Toplam 3 l/da dozunu 0.5 l/da'lık 6 doza bölünüz.10 ile 14 günden daha kısa aralıklarla birbirini izleyen uygulamalar yapılmamalı. Su oranı: 20 ile 60 l/da.

Tütün: Şaşırtmadan 2 ile 3 hafta sonra (3 ile 4 yapraklı dönemde) 0.5 l/da dozunda iki uygulama yapılmalı. Su oranı: 3 ile 5 l/da.

Domates (Açık alanda yetiştirilen) : Ya 4 ile 6 yapraklı dönemden başlayarak ya da ikinci döl çiçeklenmeden itibaren 0.5 l/da dozunda uygulanmalı. 10 ile 14 günlük aralıkla uygulamalar tekrar edilmeli. Su oranı: 3 ile 50 l/da.

SULAMA SİSTEMİ YOLUYLA GÜBRELEME (FERTİGASYON) :

Tüm Bitkiler: % 0.025 hacim/hacim (1.000 litre su için 0.25 litre) oranında seyreltme yapılmalı.

Bu seyreltme oranıyla 78 mg/l. fosfat içeren bir çözelti elde edilir.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.