YARAVITA™ CALTRAC™160

Kategori : BİTKİ BESLEME

Tür : KİMYEVİ BİTKİ BESLEME

EC FERTILIZER

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

Garanti edilen içerik: W/W

Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO) : % 16

KLOR İÇERİĞİ: %21,4

AVANTAJLARI

  • Direkt meyveye uygulanabilir.
  • Çabuk alınır ve ilgili organlara iletilir.
  • Kalıcı, uzun süreli besleme etkisi vardır.

Kullanım Şekli

UYGULAMA DOZLARI VE ZAMANLARI (YAPRAK UYGULAMASI)

Elma: Petal yaprak dökümünden hasattan 1 hafta öncesine kadar 7-14 gün aralıklarla 0.5-1.0 l/da dozunda uygulama yapılmalıdır. Su oranı: 15-50 l/da.

Narenciye: Meyve büyüme başlangıcından hasata kadarki gelişim sürecinde 1 litre /da dozunda 3 uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar arasında 10 -14 gün aralıklar olmalıdır. Su oranı 50 - 100 l/da.

Kiraz: Çiçek taç yapraklarının dökümünden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün aralıklarla 0,5 - 1,0 l/da dozunda düzenli olarak uygulanmalıdır. Su oranı: 15-50 l/da

Pamuk: Erken çiçeklenme döneminde 0.5 l/da dozunda. Su oranı 20 l/da

Bağ: Meyve oluşumundan itibaren 7-14 gün aralıklarla uygulamalar yapılmalıdır. 0,7 -1.0 l/da dozunda. Su oranı: 50-100 l/da.

Kavun (Tarlada yetiştirilen): Erken meyve oluşumundan meyve şişmesine kadar 7-10 gün aralıklarla 3 ile 5 uygulama 0.5 l/da dozunda yapılmalıdır Su oranı: 50 - 100 l/da

Yaprağını döken sert kabuklular (Ceviz, kestane, antep fıstığı, badem): Petal yaprak dökümü ile birlikte 1.0 l/da dozunda 7-10 gün aralıklarla 2 ile 5 uygulama yapılmalıdır. Su oranı: 50 l -100 l/da.

Zeytin: Çiçek taç yapraklannın döküldüğü dönemden itibaren hasattan bir hafta öncesine kadar 10 ile 14 gün aralıklarla düzenli uygulamalar yapılmalıdır. 0.5 -1.0 l/da dozunda Su oranı 50 - 100 l/da.

Armut: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü dönemden itibaren hasattan bir hafta öncesine kadar 7 ile 14 gün aralıklarla 0.5- 1.0 l/da dozunda düzenli uygulamalar yapılmalıdır. Su oranı: 15-50 l/da.

Örtüaltında yetiştirilenler: Maxımum doz 0,5 l/100 l su . Uygulama zamanı için tarlada yetiştirilen ürün baz alınmalıdır. Su oranı: maksimum 100 l/da

Çilek (Tarlada yetiştirilen): Sürekli ürün vermeyen çeşitlerde: Çiçeklenme başlangıcından itibaren 1 l/da dozunda 3 uygulama 7-10 gun aralıklarla uygulama tekrarlanmalıdır Sürekli ürün veren çeşitlerde: Toplamda 3 l/da dozundaki oranı 0,5 l/da dozunda 6 ya bölerek uygulamalar yapılmalıdır. Birbirini takip eden uygulamalarda uygulama aralıklan 10 ile 14 günden daha az olmamalıdır. Su oranı: 20 - 60 l/da.

Tütün: Fidenin tarlaya dikiminden (3- 4 yapraklı dönemde) 2 ile 3 hafta sonra ve yine 10 gün sonra olmak üzere 0,5 l/da dozunda uygulanmalıdır Su oranı: 3-50 l/da.

Domates, patlıcan, biber (Tarlada yetiştirilen): Çok genç meyvelere doğrudan püskürtmek suretiyle 0.4 l/da dozda uygulama yapılmalıdır. Maksimum su oranı 100 l/da.

Karpuz (Tarlada yetiştirilen): Meyve oluşumu başlangıcında 7 gün uygulama aralıkları ile 0.5 l/da dozunda 2 ile 3 uygulama yapılmalıdır Su oranı: 20 l/da.

Fındık: Hasattan 45 gün ve 30 gün önce 0.5 l/da dozda, 2 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Su oranı: 50-100 l/da.

Hıyar, fasulye (Tarlada yetişen) : Meyve tutumu ile birlikte 7 gün aralıklarla 0.5 l/da dozda 2-3 uygulama yapılmalıdır. Su oranı 20 l/da.

Kivi: Petal yaprak dökümünden hasattan 1 hafta öncesine kadar 7-14 gün aralıklarla 0,5 l/da dozunda 3 uygulama yapılmalıdır. Su oranı: 50-100 l/da.

Patates: Yumru oluşumu başlangıcında (yumruların yarısından fazlası, stolonların gövde çapının iki katı büyüklüğe ulaştığında) 0.5 – 1.0 l/da dozunda 2-3 uygulama yapılmalıdır ve yaprak sapı (petiyol) analizini takiben yumru büyüme döneminde 10-14 gün aralıklarla uygulanmalıdır. Su oranı: 20l/da.

Muz: Meyve tutumundan itibaren 0.5 l/ha dozunda 10-15 gün aralıklarla 4-5 uygulama. Su oranı 50 l/da.

Toprak veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.