UMOSTART SUPER Zn

Kategori : BİTKİ BESLEME

Tür : KİMYEVİ BİTKİ BESLEME

EC FERTILIZER NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
UMOSTART SUPER Zn 11-48-0+Zn

GARANTİ EDİLEN İÇERİK: W/W
TOPLAM AZOT (N) %11
AMONYAK AZOTU (NH3-N) %11
Suda Çözünür Fosforpentaoksit(P2O5) %48
TOPLAM Çinko (Zn) %1

AVANTAJLARI:

 • Klasik fosforlu taban gübrelerinin yerini alır ya da tamamlar,
 • Yüksek oranda suda çözünebilir fosfor içerir,
 • Direkt tohumla uygulandığından taşınması zor olan fosforun direkt, hızlı bir şekilde tohum tarafından alınarak enerjiye dönüştürülmesi sağlanır. Ayrıca tohuma fitotoksisite riski yoktur.
 • Daha iyi saçaklanma ile toprakta var olan azotun ya da uygulanan azotlu gübrelemelerin alımını arttırır,
 • Strese karşı dayanıklı güçlü bitkiler sunar,
 • Yağmura bağlı olarak ekim yapılan kuru alanlarda, ekim döneminde üreticiye hız kazandırdığından dolayı zamanlama açısından büyük avantaj sağlar,
 • Kimyasal girdileri, Nitrat birikimini azaltır,
 • Yabancı otların değil ;kültür bitkisinin kök gelişimini geliştirir,
 • Kış öncesi ürünleri kaldırmaz,
 • İşçilik, nakliye, depo gibi lojistik maliyetlerini düşürür,
 • Ülkemizde yaygın deneme ve çalışmaları yapılmış ve ciddi miktarlarda kullanıma sahiptir.

Kullanım Şekli

BİTKİ

DOZ

UYGULAMA ZAMANI

Mısır, Sorghum, Ayçiçeği, Çeltik 2 - 4 kg/da Tohum ekiminde uygulanır.
Şeker Pancarı, Pamuk 2 - 4 kg/da Tohum ekiminde uygulanır.
Hububat ve Kanola 3 - 6 kg/da Tohum ekiminde uygulanır.
Domates ve diğer bahçe bitkileri 3 - 6 kg/da Tohum ekimi veya fide dikimînde uygulanır.
Tütün 3 - 6 kg/da Fide dîkiminde uygulanır.
Ortüaltında yetiştirilen bahçe bitkileri 4 - 8 kg/da Dikim öncesi kontroller yapılır. Fide dîkiminde uygulanır.

Toprak veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.