AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N) %15
Üre Azotu (NH2-N) %15
Biüre Biüresi düşüktür.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

Meyve ağaçları ve bağlarda 3-4 Lt / 100 Lt su dozuna yapraktan uygulanır.