Speedfol Combine

Mikro Element % w/w
Bor (B) 1,5
Mangan (Mn) 3
Çinko (Zn) 4
Bakır (Cu) 0,5
Demir (Fe) 5
Molibden (Mo) 0,05

İçerikTavsiye Edilen Doz

Bitki gr/100L Suya Uygulama Zamanı ve Sayısı
Elma 250 Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız.
Kayısı 250 Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız.
Hububat 400 Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız. Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapınız.
Kiraz 250 Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Ayrıca hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulayınız.
Narenciye 300 İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız. Her iki dönemde de orta ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulama yapılması gerekir.
Pamuk 400 Gelişme dönemi başlarında bitki aktif olarak büyüme gösterdiği dönemde uygulayınız.
Üzüm 250 İlk olarak çiçek tomurcukları ve çiçek salkımları belirdiğinde ve ikinci olarak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulayınız.
Yer Fıstığı 200 6 yaprak döneminde 10 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız.
Mısır 400 Gelişmenin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli yaprak alanı oluşturduğunda uygulayınız.
Soğan 300 4 yaprak döneminde 14 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız.
Patates 300 Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız.
Çeltik 400 Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Domates 200 4-6 yaprak döneminde ve tekrar 10-14 gün sonra uygulayınız.
Kavun-Karpuz 200 6 yaprak döneminde 10 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız.
Toprak Uygulaması 300 g/da Damla sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde tekrarlanır.