NPK GÜBRESİ - HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER

W/W%

Toplam Azot (N)

15

Üre Azotu (NH2)

5

Nitrat Azotu (N-NO3)

5

Amonyum Azotu (N-NH4)

5

Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5)

30

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

15

Suda Çözünür Magnezyum (MgO)

2

İZ ELEMENTLER

W/W%

Suda Çözünür Bor (B)

0,01

Suda Çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlı

0,01

Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlı

0,05

Suda Çözünür Manganez (Mn) tamamı EDTA ile şelatlı

0,02

Suda Çözünür Molibden (Mo)

0,001

Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlı

0,02

Özellikleri:

Suda tamamen çözünebilen topraktan sulama suyu ile uygulanan katı formda bir gübredir. Meyve, sebze, bağ, sera ve süs bitkilerinde kullanılır.

Kullanıldığı Bitkiler/Doz:

Yapraktan uygulama için önerilen uygulama dozu meyve ağaçlarında 250-500 gr/100 lt su; Tarla bitkilerinde 50-150 gr/da'dır.

Damlama sulama ile önerilen uygulama dozu 500-1500 gr/da/gündür.