BAYGRASS KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Pamuk Yaprak Döktürücü 60 ml/da

GENEL BİLGİLER

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Dekara 40 L su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.İyi sonuç alabilmek için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahlul ile teması esastır.
BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) pamuktan başka kültür bitkilerinde kesinlikle kullanılmamalıdır. 24 saat içerisinde yağış olması halinde ilaçlamayı tekrarlayınız. Daha önce Sodyum chlorat , Magnesyum chlorat veya Diquat kullanılmış tarlalara kesinlikle BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) uygulamayınız.

Ürün Münavebesi :
BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) kullanılan Pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama :
Havuç 3 ay ekmeyiniz.
Baklagil, Yonca , kökü ve yaprağı yenen sebzeler 2 ay ekmeyiniz.
Hububat , Darı , Mısır 2 hafta ekmeyiniz.
Soğan 4 ay ekmeyiniz.
Marul 9 ay ekmeyiniz.