SANOMYL 90 SP KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Pamuk Yeşil kurt (Heliothis armigera) 80 g/da* 7
Tütün Yaprak bitleri (Myzus persicae) 55 g/da(nimf ve ergin) Fidelik döneminde 14
Tütün Thrips (Thrips tabaci ) 55 g/da (nimf ve ergin) Fidelik döneminde 14

GENEL BİLGİLER

Pamukta *Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

Sanomyl 90 SP suda eriyebilir toz formülasyonda pamuk, tütün, soyada çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir.

Sanomyl 90 SP ile zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda uygulama yapılmalıdır. Sanomyl 90 SP'yi sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen ürünlerde kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız.