SANOMYL 20 SL KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Pamuk Yeşil kurt (Heliothis armigera) 350 ml/da* 7
Tütün Yaprak bitleri (Myzus persicae) 200 ml/da (Fidelik ve tarla döneminde) 21
Tütün Thrips (Thrips tabaci ) 200 ml/da (Fidelik ve tarla döneminde) 21
Tütün Yeşil kurt (Heliothis armigera) 200 ml/da (Fidelik ve tarla döneminde) 21

GENEL BİLGİLER

Pamuk *Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

- Bal arılarına, kuşlara ve balıklara ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir.

- Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede kullanmayın.

- Akarsulara, göllere ve herhangi bir sulama sistemine bulaştırmayınız.

- Boş ambalajı tekrar kullanmayın, gömün ya da usulüne uygun imha edin.

- İlacı karıştırırken , tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken ilaç buhar ve sisine karşı korunmak için koruyucu elbise , gözlük ve maske kulanın. Her gün temiz elbise giyin .

- Kullandıktan sonra , yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın.

- Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.