RESUMME WS 70 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Buğday Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp) 200 g/100 kg tohum
Mısır Tel Kurtları (Agriotes spp.) 500 g/100 kg tohum
Patates Tel Kurtları (Agriotes spp.) 30 g/100 kg tohum
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 15 g/100 kg tohum
Şeker Pancarı Tel Kurtları (Agriotes spp.) 750 g/100 kg tohum
Şeker Pancarı Kırkayaklar (Diplopoda) 750 g/100 kg tohum
Şeker Pancarı Yay kuyruklular (Collembola spp) 750 g/100 kg tohum
Şeker Pancarı Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.) 750 g/100 kg tohum

GENEL BİLGİLER

- İlaçlı tohumluğu insan ve hayvan gıdası olarak kullanmayınız,

- Göze temas ederse bol su ile yıkayınız. Deriye teması halinde elbiseleri çıkarıp bol su ve sabunla yıkayınız.

- Akarsulara bulaştırmayınız.

- Boş ilaç ambalajını usulüne uygun olarak imha ediniz.

- Başka bir amaçla kullanmayınız.