RESUMME FS 600 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Mısır Tel Kurtları (Agriotes spp.) 600 ml/100 kg tohum
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 12,5 ml/100 kg tohum
Patates Tel Kurtları (Agriotes spp.) 35 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Tel Kurtları (Agriotes spp.) 1500 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Kırkayaklar (Diplopoda) 1500 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Yay kuyruklular (Collembola spp) 1500 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.) 1500 ml/100 kg tohum

GENEL BİLGİLER

- İlaçlı tohumluğu gıda ve yem olarak kullanmayınız.

- Akarsulara bulaştırmayınız.

- Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayıp, usulüne uygun olarak imha ediniz.