PiANTA 240 SC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Pamuk Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 37,5 ml/da (2. ve 3. dönem larva) 21
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 40 ml/100 L.su (Larva -yumurta) 7
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 60 ml/100 L.su (Larva) 14
Domates Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 50 ml/100 L.su (Larva) (sera) 1
Biber Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da Larva (sera) 1

GENEL BİLGİLER

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

- Pianta 240 SC kelebek larvalarına karşı etkili bir ilaçtır.

-Mide yolu ile haşerelere etki eder.

-Solvent ihtiva etmez.

-Kullanıldığı ürünlerde emniyetlidir.

-Polen taşıyıcılarına , predatör ve parazitoidlere karşı zararlı değildir.

-Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.

-Sudaki canlılara orta derecede zehirlidir. Her türlü su kaynağına , akarsu ve göllere bulaştırılmamalı , ilaçlı mahlul dökülmemelidir.