PETRA 5 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Antep Fıstığı Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 L.su nimf 3
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 L.su- larva dönemi*** 7
Buğday Süne (Eurygaster integriceps) 20 ml/da 1.-3. ve 4.-5. dönem nimf 14
Buğday Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei) 25 ml/da ergin 14
Buğday Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp) 50 ml/da larva (yüzey ilaçlaması) 14
Domates Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da larva 3
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 20 ml/100 L.su larva 3
Elma Elma ağ kurdu (Yponometua malinellus) 10 ml/100 L.su larva 3
Fındık Fındık kurdu (Balaninus nucum) 50 ml/da ergin 3
Lahana Yaprak güvesi (Plutella maculipennis) 25 ml/da larva 3
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) 30 ml/da 15 gün ara ile 3 ilaçlama 14
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da 15 gün ara ile 3 ilaçlama 14
Pamuk Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 150 ml/da laerva - yumurta* 7
Pamuk İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) 50 ml/da nimf-ergin** 7
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml/da larva-ergin 3
Zeytin Zeytin güvesi (Prays oleae) 15 ml/100 L.su larva (çiçekte) 3
Badem Badem iç kurdu (Eurytoma amygdali) 50 ml/ 100 L.su 3
Mısır Bozkurt (Agrotis spp.) 50 ml/da larva 14
Şeker Pancarı Kalkan böceği (Cassida spp.) 25 ml/da nimf - ergin 3

GENEL BİLGİLER

*Akdeniz Bölgesinde Kullanılmaz. ** Sadece Ege Bölgesinde Kullanılır.
***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.


- Boş kutuları usulüne göre imha ediniz.

- Kuru ve serin yerde saklayınız,

- PETRA 5 EC' yi kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz, Hiçbir şey yemeyiniz.

- Arılara zararlıdır.

- Balıklara zararlıdır.

- Havuzları, nehirleri ve su yollarını ilaçla ve boş ambalajla kirletmeyiniz.

- Göz koruyucusu kullanınız. Sulandırılmamış PETRA 5 EC gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde onu hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız.

- Sentetik lastik eldiven giyiniz. Sulandırılmamış ilaç derinizi tahriş edebilir. Eğer derinize bulaşmışsa hemen yıkayınız.Elbiselerinize dökülmüş ise değiştirip hemen onu yıkayınız.

- Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğu kadar ilaç ile temastan sakınınız.

- Atomizer ile sisleme şeklinde ilaçlama yapılırken ağzınızı ve burnunuzu kapatacak bir maske takınız.