NİVATHİON 60 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Unlu bit (Planococcus citri) 150 ml/100 lt su 7
Haşhaş Haşhaş kök kurdu (Ceuthorhynchus denticulatus) 200 ml/100 lt su 7
Hububat Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı (Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı) 200 ml/100 m2 ( ürün depoya konmadan 20-250 gün evvel ) -
Mısır Mısır ambar zararlıları (Mısır ambar zararlıları) 200 ml/100 m2 7
Pamuk Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii) 100 ml/da 7
Pamuk Yaprak piresi (Empoasca decipiens) 170 ml/da 7
Soya Yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da 7
Susam Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) 100 ml/da 7
Süs Bitkileri Yaprak bitleri (Aphididae) 85 ml/100 lt su 7
Yağ Gülü Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae) 85 ml/100 lt su 7
Mısır Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 200 ml/da larva 7
Pamuk Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da larva 7
Soya Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula) 170 ml/da 7
Kayısı Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) 150 ml/100 Lsu Larva 7
Fasulye Fasülye kapsül kurdu (Etiella zinckenella) 200 ml/da Larva 7
Domates Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da Larva 7

GENEL BİLGİLER

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

-Boş ilaç ambalajlarını her hangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun imha ediniz.

-Kabakgillerde bitkiler kuru iken kullanılmaz.

-Süs bitkilerinden Viburnum lantana ve Beyaz çam'da fitotoksisite yapar.