JETSİS 2.5 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Antep Fıstığı Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) 30 ml/100 L.su 3
Ayçiçeği Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) 25 ml/100 L.su 3
Ayçiçeği Yeşil kurt (Heliothis armigera) 75 ml/100 L.su 3
Bağ Dürmece (Sparganothis pilleriana) 50 ml/100 L.su 3
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 30 ml/100 L.su 3
Fındık Kır tırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 L.su 3
Hububat Süne (Eurygaster integriceps) 30 ml/da 1-3 dönem nimf 3
Hububat Süne (Eurygaster integriceps) 50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin 3
Hububat Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei) 30 ml/da 3
Hububat Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp) 20 ml/da satıh ilaçlaması 3
Mercimek Hortumlu böcek (Sitona spp.) 50 ml/da 3
Mercimek Apion (Apion spp.) 50 ml/da 3
Mercimek Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da 3
Mercimek Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da 3
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 50 ml/da 15 gün ara ile 3 uygulama 3
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 30 ml/da 3
Şeker Pancarı Bozkurt (Agrotis spp.) 25 ml/da 3
Şeker Pancarı Kalkan böceği (Cassida spp.) 25 ml/da 3
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml/100 L.su 3
Zeytin Zeytin güvesi (Prays oleae) 30 ml/100 L.su 3
Zeytin Zeytin kara koşnili (Saissetia oleae) 25 ml/100 L.su 3
Şeker Pancarı Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) 25ml/da 3
Nohut Hortumlu böcek (Sitona spp.) 50 ml/da 3
Nohut Apion (Apion spp.) 50 ml/da 3
Nohut Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da 3
Nohut Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da 3
Domates Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da (sera) (larva) 3
Patlıcan Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (larva-pupa-ergin) tarla 3
Fasulye Yaprak bitleri (Aphis spp.) 50 ml/da 3
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 15 ml/100 L su 3
Elma Elma ağ kurdu (Yponometua malinellus) 5 ml/100L su 3
Armut Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) 50 ml/100L su 3
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 25 ml/100L su (ergin) 3

GENEL BİLGİLER

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

*Etki süresi 20-30 gündür