FLENTER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Antep Fıstığı Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) 10ml Flenter + 125ml yazlıkyağ /100 L su Tank karışımı 14
Hıyar Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza spp.) 25ml Flenter+125ml yazlık yağ/100 L su(sera) Tank karışımı 3
Pamuk Yeşil kurt (Heliothis armigera) 12,5 ml/da 28
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/da 3
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 10 ml/100 L su 7
Biber Çiçek tiripsi (Frankiniella occidentalis) 20 ml/da (sera) 3
Domates Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 ml/100 L su (sera) 3
Pamuk Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 25ml/da 28
Pamuk Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 25ml/da 28

GENEL BİLGİLER-Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır.
-Toprak kökenli Aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa dan doğal yollarla (fermentasyon-mayalanma yolu ile) elde edilmiştir.
-Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur.Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.
-Sıcak kanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir.
-Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarda kullanıldığı için doğayı kirletmez.
-Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bu güne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiç birinde fitotoksisite belirtisine rastlanmamıştır.
-Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.