EFEDOR SC 350 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Patlıcan Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera) 7
Biber Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporarium) 100 ml/da (sera) 7
Domates Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera) 7

GENEL BİLGİLER

- Arılara zehirlidir çiçeklenme zamanı uygulamayınız.

- Akarsulara ve kullanma sularına bulaştırmayınız.

- Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

- Boş ilaç ambalajını usulüne uygun olarak imha ediniz.

- Başka bir amaçla kullanmayınız.