BESTMİLYN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Armut Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) 25 ml+50ml yy/100 l.su 14
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 20 ml/100 l.su 14
Elma Elma ağ kurdu (Yponometua malinellus) 20 ml/100 l.su 14
Elma Yaprak galeri güveleri (Leucoptera scitella) 20 ml/100 l.su 14
Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 ml/da 14

GENEL BİLGİLER

* Elma iç kurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca galeri güvesine karşı ilaçlamaya gerek yoktur.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Bestmilyn ilacını bir sezon içinde 1-3 kezden fazla kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

- Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında ilaç fitotoksik değildir.

- Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır. Fakat ilaçlamadan hemen sonra yağmur yağmışsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

- Bitki koruma ürünü serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.