BESTİAT KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Şeftali Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 20 g/100 L su 21
Domates Yaprak bitleri (Myzus persicae) 30 g/da 3
Pamuk Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 30 g/da 35
Karpuz Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 25 g/da 7
Patlıcan Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 60 g/100 L su (sera) 3

GENEL BİLGİLER

Bestiat, karpuz, pamuk, domates, ve şeftalide yaprakbiti, patlıcanda beyazsinek mücadelesinde kullanılan bir insektisittir.

ETKİ ŞEKLİ: Bestiat yeni bir etki mekanizmasına sahip olup yaprakbitleri ve beyazsineği temas yoluyla (kontak) ve sistemik olarak (bitki özsuyuna geçerek) kontrol eder. Bitki koruma ürününün etkili maddesi Pymetrozine haşereler tarafından alındığında, beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölürler. Bestiat beyazsineklerin hem larvaları, hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprakbitleri gibi bu zararlıların da virus taşımaları önlenmiş olur.

ETKİ SAHASI: Bestiat, yaprakbitleri ve beyazsinek zararlılarının hassas ve mukavim türlerine yüksek derecede etkilidir.