BESTGOL 20 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Antep Fıstığı Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 L.su 7
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 7,5 ml/100 L.su (larva) 15
Domates Yeşil kurt (Heliothis armigera) 60 ml/da (tarla) 7
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 5 ml/100 L.su 7
Fındık Fındık kurdu (Balaninus nucum) 20 ml/da 14
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 30 ml/da 21
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da 21
Pamuk Yaprak piresi (Empoasca decipiens) 7,5 ml/da 7
Pamuk Yeşil kurt (Heliothis armigera) 60 ml/da 7

GENEL BİLGİLER

*Akdeniz Bölgesinde Kullanılmaz.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.


• Arılara ve balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

• Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.

• İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

• İlacı kendi ambalajında , ağzı kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayınız.

• Dondan koruyunuz.

• Boş ilaç ambalajlarını usulüne göre imha ediniz. Başka bir gaye için kullanmayınız.