BEST ALFA 100 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Bağ maymuncuğu (Otiorhynchus spp.) 30 m/100 L.su 14
Buğday Süne (Eurygaster integriceps) 15 ml/da 14
Buğday Kımıl (Aelia rostrata) 45 ml/da 14
Buğday Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei) 15 ml/da 14
Domates Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da 14
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 20 ml/100 L.su 14
Elma Elma ağ kurdu (Yponometua malinellus) 15 ml/100 L.su 14
Fındık Fındık kurdu (Balaninus nucum) 40 ml/da 14
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 40 ml/da 14
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 40 ml/da 14
Pamuk Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da larva 14
Şeker Pancarı Kalkan böceği (Cassida spp.) 20 ml/da 14
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml/100 L.su 14

GENEL BİLGİLER

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

-Arılara, balıklara ve faydalı böceklere karşı zehirlidir.

-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.