AVENUE 22 E KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 200 ml /100 L su 7 g
Lahana Lahana kelebeği (Pieris brassicae) 150 ml /100 L su 7 gün
Karpuz Yaprak bitleri (Aphis spp.) 375 ml /da 7 gün
Kavun Yaprak bitleri (Aphis spp.) 375 ml /da 7 gün
Biber Çiçek tiripsi (Frankiniella occidentalis) 375 ml /da 7 gün
Domates Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 375 ml /da 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru incir kurdu (Ephestia elutella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru meyve güvesi (Plodia interpuctella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Tütün güvesi (Ephestia elutella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru üzüm kurdu (Ephestia figuliella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde İç fındık güvesi (Paralipsa gularis) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Testereli böcekler (Oryzaephillus surinamensis) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis) 425 ml/100 m2 7 gün
Boş Ambar Buğday biti (Sitophilus granarius) 425 ml/ 100 m2 7
Boş Ambar Kırma biti (Tribolium confusum) 425 ml/ 100 m2 7
Boş Ambar Ekin kamburbiti (Rhizopertha dominica) Rhizopertha dominica 7

GENEL BİLGİLER

Avenue 22 E, organik fosforlu bir bileşim olup kavun, karpuz, bağ ve depolanan bitkilerde zarar yapan çeşitli haşerelere karşı tavsiye edilen geniş spektrumlu bir bitki koruma ürünüdür. Avenue 22 E haşerelere mide, temas ve buhar yolu ile etki eder. Uygulamadan sonra bitkilerde kalıntı bırakmaması, çok düşük zehirliliği ilacın önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle Avenue 22 E bağlarda ve diğer yenilen bitkilerde gayet emniyetli olarak kullanılır. Emülsiyon konsantre bir bitki koruma ürünü olan Avenue 22 E suyla kolayca karıştığından, her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. En iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır.