EC FERTILIZER
Azotlu Gübre Çözeltisi

Garanti Edilen İçerik (W/W)

Toplam Azot (N) %15
Amonyak Azotu (N) %10,5
Nitrik Azot %1,5
Üre Azotu (düşük bi üretli) %3

Fiziksel Bilgiler

pH 7-9
EC 1,400 mS/cm (1gr/lt)

ÖZELLİKLER

ACTIGEM, Azot ve taşıyıcılar bakımından zengin bir formülasyondur. ACTIGEM kullanımı, kış durgunluğu sırasında, vejetatif başlangıcı teşvik ederek tomurcukların patlamasını ve tüm tomurcukların aynı zamanda gelişmesini sağlar.

Tarımsal açıdan ACTIGEM kullanımı ;

  • Rezerv dokularındaki nişasta hidrolizini teşvik ederek metabolizma solunumunu aktif hale getirir,
  • Hormonların ve metabolitlerin hücre değişimini geri yükler ve hücre bölünmesini ve farklılaşmasını başlatır,
  • Anında absorbe edilebilir Azotu getirir ve gelişmekte olan tomurcukların artan metabolizmasını desteklemeye yardımcı olur,
  • Uyuyan tomurcukların çiçeğe farklılaşmasını geliştirir.
  • ACTIGEM'in etkinliği kış tomurcuklarının besin koşullarına bağlıdır. Bu nedenle hasat sonrası yapılacak belirli gübrelemeler besin rezervlerin depolanması için çok önemlidir.

UYARILAR

Uygulamaları 5°C'den düşük sıcaklıklarda yapmaktan kaçınınız. Uygulama yapılacak ağaçlar en az 3 yaşında olmalıdır ve besinsel açıdan iyi durumda olmaları gereklidir.

UYUMLULUK

ACTIGEM, mineral yağlar, yağ bazlı insektisitler, Fosetil-Al, dodine ve triforine etkili maddeli ilaçlar hariç, normal dozajlarda bütün CIFO ürünleri ve genel böcek ilaçlarıyla karıştırılabilir. Her zaman ön karışabilirlik testleri yapılmasını tavsiye ederiz.