GARANTİ EDİLEN İÇERİK

  • % 5 Azot
  • % 20 Fosfor
  • % 15 Potasyum
  • % 0.5 Demir
  • % 14 Kükürt

Özellikleri

Take Off Sulfone, bitki besin elementi niteliğindeki eşsiz formdaki kükürt içeriğiyle bitkilerde meyvelerin renk almasında önemli rol oynar. Sulfone 5.20.15 formülasyonundaki fosfit içeriğiyle de bitkinin direnç mekanizmasını hızlandırır.

Patentli formülasyona sahip fosfit içerikli Verdesian ürünleri, fungisitlerle birlikte kullanıldıklarında bitkilerde, Rizoctonia solani, Botriytis cinerea, Phytophthora, Pyricularia oryzae, Plasmophora viticola gibi fungal hastalıklara karşı direnç sağlar.

Take Off teknolojisi sayesinde bitki bünyesinde bulunan Azotun yarayışlılığını artırır.

Fosfitin Organik Asit ile birleştirilmesi sayesinde sulama tankından veya havadan oksijen atomu alarak standart fosforlara dönme eğiliminde değildir.