EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %21
Nitrat Azotu (N) %2
Amonyak Azotu (N) %5,8
Üre Azotu (N) %13,2
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) %7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %14
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %3
Suda Çözünür Bor (B) % 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) % 0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,01

*Cu,Fe,Mn ve Zn %100 EDTA ŞELATLI

Fiziksel Bilgiler
pH 3,6 - 3,9 (%1 çözeltide)
EC 1,107 mS/cm (%0,1 çözeltide)

ÖZELLİKLER

IDROFLORAL PLUS 21-7-14, son derecede saf ve yüksek çözünürlüğe sahip ham maddelerden üretilmiş, açık arazi ve seralarda tüm sulama sistemleri için tasarlanmış, aynı zamanda yapraktan da uygulanabilen bir toz gübredir. Makro elementler arasındaki oran, bitkisel gelişimin ilk dönemleri için vejetatif gelişime yardımcı olur ve bitkilerin maksimum büyüme evresi sırasındaki beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Formülasyonun asidik yapısı, bitki besin maddelerinin maksimum şekilde alınmasını sağlar. İhtiva ettiği Bor, Bakır, Demir, Molibden, Mangan ve Çinko gibi iz elementler, bitkinin ana biyolojik fonksiyonları olan döllenme, fotosentez ve meristematik gelişmeyi harekete geçirerek dengeli vejetatif gelişim, optimal meyve büyümesi ve yüksek standartlı kaliteli ürünler elde etmeyi mümkün kılar.

UYARILAR

Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde gerçekleştirilmelidir.

UYUMLULUK

Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.