EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %13
Nitrat Azotu (N) %4,1
Amonyak Azotu (N) %8,9
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) %40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %13
Suda Çözünür Bor (B) % 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) % 0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,01

*Cu,Fe,Mn ve Zn %100 EDTA ŞELATLI

Fiziksel Bilgiler
pH 4,4 - 4,9 (%1 çözeltide)
EC 1,005 mS/cm (%0,1 çözeltide)

ÖZELLİKLER

IDROFLORAL PLUS 13.40.13, son derecede saf ve yüksek çözünürlüğe sahip ham maddelerden üretilmiş, açık arazi ve seralarda tüm sulama sistemleri için tasarlanmış, aynı zamanda yapraktan da uygulanabilen bir toz gübredir. Makro elementler arasındaki oran, genel olarak bitkilerin vejetatif döngülerinin ilk ve orta aşamaları için ve fosfor ihtiyacı olan bitkiler için uygundur. İhtiva ettiği Bor, Bakır, Demir, Molibden, Mangan ve Çinko gibi iz elementler, bitkinin ana biyolojik fonksiyonları olan döllenme, fotosentez ve meristematik gelişmeyi harekete geçirerek dengeli vejetatif gelişim, optimal meyve büyümesi ve yüksek standartlı kaliteli ürünler elde etmeyi mümkün kılar.

UYARILAR

Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde gerçekleştirilmelidir.

UYUMLULUK

Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.