EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %35
Nitrat Azotu (N) %2
Amonyak Azotu (N) %1
Üre Azotu (N) %32
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) %5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %8
Fiziksel Bilgiler
pH 4 - 5 (%10 çözeltide)
EC 0,921 mS/cm (1gr/lt)

ÖZELLİKLER

Idrofloral 35-5-8, açık arazilerde ve seralardaki gübreleme işlemlerinde kullanılan ve ayrıca yaprak uygulamalarında da kullanılabilen saf ve çözünebilir toz gübredir. Makro elementler (7:1:1,5) içindeki oranda, ürünlerin bitkisel gelişiminin ilk dönemleri için vejetatif gelişime yardımcı olur ve bitkilerin maksimum büyüme evresinde beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını destekler. Azot temini hem kolayca elde edilebilir (nitrat kısmı) hem de kademeli formdadır (amonyak ve üre kısmı).

UYARILAR

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller vs) yaprak uygulamasının dozajları, suyun 200 g/hl'sini (% 0,2) aşmamalıdır. Yaprak uygulamaları günü en serin saatleri sırasında yapılmalıdır.

UYUMLULUK

IDROFLORAL 35.5.8 tüm CIFO ürünleri ve zirai ilaçlarla karışabilir. Ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.