EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %20
Nitrat Azotu (N) % 5,6
Amonyak Azotu (N) % 3,9
Üre Azotu (N) % 10,5
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) % 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 20
Suda Çözünür Bor (B) % 0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn) %0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,01
Fiziksel Bilgiler
pH 4 - 5 (%10 çözeltide)
EC 1,791 mS/cm (1gr/lt)

ÖZELLİKLER

IDROFLORAL 20-20-20, yüksek derecede saflık ve çözünürlüğü olan, açık arazi ve seralarda özellikle sulama yolu ile uygulanmak için tasarlanmış, aynı zamanda yapraktan da uygulanabilen bir toz gübredir. Makro elementler arasındaki oranı (1:1:1) bitkilerin yaşamlarının her aşamasına uygundur ve bitkilerin genel besin maddelerine olan ihtiyacını giderir.
Azot içeriği he m kolay (Nitrat) hem de yavaş alınacak formdadır. (Amonyum ve Üre). İhtiva ettiği Bor, Mangan ve Çinko gibi katalitik fonksiyonlarına göre tanımlanan iz elementler, bitkinin ana biyolojik fonksiyonları olan döllenme, fotosentez ve meristematik gelişmeyi uygulamalarına imkan verir. Formülün fizyolojik asidik tepkisi bitkilerin besin maddelerinin maksimum asimilasyonunu sağlar.
IDROFLORAL 20-20-20 kullanımı bitkinin mükemmel bir bitkisel üreme dengesi kazanmasına ve böylece iyi çiçeklenmesine ve son ürünün iyi çıkmasına yardımcı olur.

UYARILAR

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller, vs) yaprak uygulamaları için dozajlar, 200 g/hl su (% 0,2) oranını geçmemelidir. Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde gerçekleştirilmelidir.

UYUMLULUK

IDROFLORAL 20.20.20 kalsiyum içerikli ürünler istisna olmak üzere CIFO ürünleri ve zirai ilaçlarla karışabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.