EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %15
Nitrat Azotu (N) % 8,50
Amonyak Azotu (N) % 4
Üre Azotu (N) % 2,5
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) % 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 30
Suda Çözünür Kükürt tri oksit (SO3) % 5
Fiziksel Bilgiler
pH 4 - 5 (%10 çözeltide)
EC 1,781 mS/cm (1g/lt)

ÖZELLİKLER

Idrofloral 15-10-30, açık alanlarda ve seralarda damla sulama uygulamaları için geliştirilen yüksek saflıkta ve çözünebilir bir toz gübredir. Aynı zamanda yaprak uygulamaları için de kullanılabilir. Makro elementler arasındaki oran (1,5:1:3), genel olarak bitkilerin vejetatif döngüsünün orta ve son dönemleri için uygundur ve potasyum emilim eden bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılar.
Azot, elementin sürekli etkinliğini sağlamak amacıyla hem hazır kullanılabilir formda (nitrat parçalanması) hem de kademeli formda (amonyak ve üre parçalanmaları) bulunur. Sülfürün varlığı ve formülasyonun fizyolojik asit reaksiyonu, besin elementlerinin, bitkiler tarafından maksimum özümlenmesini sağlar.
IDROFLORAL 15-10-30 kullanımı, parlak renklenme yüksek şeker içeriği, arttırılmış tat ve parfüm ile mükemmel kalitede hasat oluşumu sağlar.

UYARILAR

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller, vs) yaprak uygulamaları için dozajlar, 200 g/hl su (% 0,2) oranını geçmemelidir.
Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde gerçekleştirilmelidir.

UYUMLULUK

IDROFLORAL 15.10.30 tüm CIFO ürünleri ve zirai ilaçlarla karışabilir. Ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.